Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Nyhet

CET partner i nytt prosjekt på smart transport

Hordaland Fylkeskommune, Skyss og Bergen Kommune sikret nylig 12,5 millioner kroner til «MUST – mobilitetslaboratorium for utvikling av smarte transportløsninger». CET skal spile en sentral rolle i realiseringen og av dette prosjektet.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sammen med Hordaland fylkeskommune
Foto/ill.:
Regjeringen

Hovedinnhold

Før sommeren presenterte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund vinnerne av konkurransen «Smartere transport i Norge». Konkurransen ble lansert som en del av Nasjonal transportplan 2018-2029, og hadde en total premiepott på 100 millioner kroner. Alle landets fylkeskommuner ble oppfordret til slå seg sammen med andre offentlige eller private aktører for å lage prosjektsøknader.

I prosjektet skal CET bidra til å utvikle «living labs» – konkrete forsøk med smarte transportløsninger hvor man kan studere hvordan løsningene fungerer i praksis.

Hordaland Fylkeskommune sin søknad var en av fem fylkeskommuner som tildeledes finansiering. MUST, som står for mobilitetslaboratorium for utvikling av smarte transportløsninger, «skal være en katalysator for teknologiutvikling, næringsutvikling og samfunnsutvikling knyttet til mobilitet og transport. Bergensregionen vil vise vei til å løse mange av de store samfunnsutfordringene knyttet til transport og mobilitet. Gjennom forskning, innovasjon, samhandling og brukerinvolvering skal prosjektet omsette gode ideer til en effektiv, attraktiv og bærekraftig mobilitetsfremtid», som det heter i søknaden.

– Gjennom MUST skal vi tilegne oss kunnskap og ny innsikt. Vi vil jobbe systematisk med erfarings- og kunnskapsdeling slik at innsikt og løsninger utviklet her i regionen også skal kunne tas i bruk andre steder. Vi er stolte av å ha CET med på laget, og ser nå frem til å komme ordentlig i gang med samarbeidet og etableringen av MUST, sier Hanne Alver Krum, leder for salgs- og markedsavdelingen i Skyss.

CET-leder Håvard Haarstad er også positiv:

 – På CET er vi veldig opptatt av å jobbe med sentrale aktører i regionen, så som Fylkeskommunen og Skyss. Derfor er vi veldig glade for dette prosjektet, som vil være med på å skape konkrete muligheter for forskningssamarbeid i regionen, sier CET-leder Håvard Haarstad.

 

Relevante lenker: 

Konkurransegrunnlaget for «Smartere transport i Norge»

Hordaland sitt bidrag til konkurransen