Hjem
Senter for klima og energiomstilling (CET)
Ledig stilling

Forsker til MUCS og stipendiat til EcoLogic

To stillinger knyttet til CET: En ettårig forskerstilling (forlenget frist) og en treårig stilling som stipendiat. Søknadsfrist 12. og 15. august!

Ledig stilling
To muligheter til å jobbe med prosjekter knyttet til CET.
Foto/ill.:
Ill: Janne Bjørgan / Photo: Scott Graham på Unsplashed

Hovedinnhold

Forsker

CET og Institutt for informasjons- og medievitenskap søker en forsker til prosjektet Mediebruk i krisesituasjoner (MUCS). Forskeren må ha en mastergrad i samfunnsvitenskapelige eller humanistiske fag:

Forskaren skal ta del i prosjektgruppa i MUCS og arbeide med ulike oppgåver for prosjektet, spesielt knytt til datainnsamling i form av kvalitative intervju. Hausten 2022 skal prosjektet rekruttere og intervjue mediebrukarar til eit kvalitativt panel, og seinare skal dei same personane skrive mediedagbøker og svare på oppfølgingsspørsmål.

Les hele utlysningen og søk her. Søknadsfrist forlenget til 12. august!

Stipendiat

Samtidig ser CET, Institutt for administrasjon- og organisasjonsteori (fra august: Institutt for politikk og forvaltning) og NORCE etter en stipendiat til prosjektet Politiske teknologier i økosystembasert miljøpolitikk. En analyse av prinsippene for å måle, regulere og regjere økosystemer (EcoLogic) :

Arbeidet med å samle inn og analysere data vil skje i et tett samarbeid med forskerne på prosjektet. I tillegg til stipendiaten vil forskergruppen bestå av to forskere i Norge (UiB og NORCE) og forskere i Sverige (Universitetet i Örebro). Søkere inviteres til å foreslå problemstillinger og perspektiver som er relevante for EcoLogic og som man er særskilt interessert i å utforske som stipendiat på prosjektet.

Les mer og søk her. Søknadsfrist 15. august!