Home
Centre for Climate and Energy Transformation (CET)
Job opening

Researcher to MUCS and PhD to EcoLogic

Two positions related to CET are currently taking applications: An one year researcher position (extended deadline) and a three year position as PhD. Application deadline August 12th and 15th!

Job opening
Two oppurtunities to work on projects connected to CET.
Photo:
Ill.: Janne Bjørgan/ Photo: Scott Graham on Unsplashed

Main content

Researcher

CET and Department of Information Science and Media Studies are looking for a researcher to our project Media Use in Crisis Situations (MUCS). The researcher must have a master's degree in social sciences or the humanities.

The announcement is in Norwegian:

Forskaren skal ta del i prosjektgruppa i MUCS og arbeide med ulike oppgåver for prosjektet, spesielt knytt til datainnsamling i form av kvalitative intervju. Hausten 2022 skal prosjektet rekruttere og intervjue mediebrukarar til eit kvalitativt panel, og seinare skal dei same personane skrive mediedagbøker og svare på oppfølgingsspørsmål.

Read more and apply here. Application deadline extended to August 12th!

PhD Candidate

At the same time CET, Department of Administration and Organization Theory (From August: Department of Government) and NORCE are looking fra a PhD Candidate to our project The Logic of Measuring, Managing and Governing Ecosystems (EcoLogic).

The announcement is in Norwegian:

Arbeidet med å samle inn og analysere data vil skje i et tett samarbeid med forskerne på prosjektet. I tillegg til stipendiaten vil forskergruppen bestå av to forskere i Norge (UiB og NORCE) og forskere i Sverige (Universitetet i Örebro). Søkere inviteres til å foreslå problemstillinger og perspektiver som er relevante for EcoLogic og som man er særskilt interessert i å utforske som stipendiat på prosjektet.

Read more and apply here. Application deadline August 15th!