Hjem
Christiekonferansen
BIDRAGSYTERE

Disse møter du på Christiekonferansen 2024

Her finner du en oversikt over bidragsyterne til de ulike sesjonene under Christiekonferansen.

Hovedinnhold

SESJON 1: Europa ved et veiskille

Dalia Grybauskaitė
Foto/ill.:
Tidligere president i Litauen, Dalia Grybauskaitė

Dalia Grybausakaitė
tidligere president i Litauen (2009 til 2019) og tidligere kommissær for finansiell planlegging og budsjettering i EU-kommisjonen.

I sin presidentperiode fokuserte Grybausakaitė på å løfte landets økonomi og sikkerhetsspørsmål, og ble kjent for å invitere NATOs forstekede militære til Litauen. Hun har også vært finansminister og EU-kommisær. Hun er i dag populær i den litauske befolkningen og deltar aktivit i det offentlige ordskiftet om tema som blant annet energisikkerhet, sikkerhetspolitikk, økonomisk transparens og tansatlantiske forhold. Grybausakaite sitter i dag i flere rådgivende styrer og kommisjoner. 

SESJON 2: Norsk Energi til Europa

Andreas Bjelland Eriksen
klima- og miljøminister (Ap)
Andreas Bjelland Eriksen kommer fra Stavanger og er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og Università Bocconi (2012-2017), og har også studert 1.-3. avdeling jus ved Universitetet i Oslo. Han tiltrådte som klima- og miljøminister i 2023, etter å ha vært statsekretær for statsminister Jonas Gahr Støre siden 2021. 

Elisabeth Birkeland,
direktør for hydrogen og lavkarbonløsninger, Equinor
Elisabeth Birkeland har en mastergrad i geologi fra Universitetet i Tromsø. Erfaringen fra ulike tekniske og lederstillinger i Equinor, blant annet innnen petroleumteknologi og forskning, gjør at hun ser hvor viktig det er å bygge på kunnskap fra olje- og gassindustrien for å kunne påvirke energiomstillingen og bidra til en lavkarbonfremtid.

Tom Georg Indrevik
ordfører, Øygarden kommune (H)
Tom Georg Indrevik (54) har sidan 2019 vore ordførar i Øygarden kommune (39 600 innbyggjarar). I perioden 2015 – 2019 var han varaordførar i tidlegare Fjell kommune. Han har brei erfaring frå næringslivet med leiarstillingar i hotellbransjen og bemanningsbyrå.

Lars Sørgård
professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole
Lars Sørgard er professor i samfunnsøkonomi med spesialfelt konkurranse og konkurransepolitikk. Han har vært sjeføkonom og konkurransedirektør i Konkurransetilsynet og ledet Energikommisjonen, som la frem sin rapport i februar 2023.

Julie Wedege
direktør for politikk og eierskap, Statkraft

SESJON 3: Organiseringen av Europa 

Christian Franklin
professor i rettsvitenskap, UiB
Christian Franklin har spesialisering innen EU- og EØS-rett. Han har tidligere vært leder av Norsk forening for europarett (NFER) og Forskergruppen for europarett ved UiB (BERG), og leder for tiden Centre for the Europeanisation of Norwegian Law (CENTENOL).

Eirik Holmøyvik
professor i rettsvitskap, Det juridiske fakultet, UiB
Eirik Holmøyvik forskar på norsk og europeisk konstitusjonell rett. Sidan 2016 har han vore medlem i Veneziakommisjonen, som er Europarådets ekspertorgan for konstitusjonell rett. Her har Holmøyvik evaluert og vurdert lov- og grunnlovsreformar om uavhengige domstolar og dommarar, valordningar og demokratiske institusjonar i ei lang rekkje europeiske land.

Jon Erik Fossum
professor, ARENA Centre for Eurpean Studies, UiO
John Erik Fossum har doktorgrad i statsvitenskap fra University of British Colombia, Canada. Hans faglige interesseområder er politisk teori, EU og konstitusjonalisme, europeisering og internasjonal integrasjon.

Hanne Sophie Greve
dr. Juris (UiB), tidligere dommer i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen
Hanne Sophie Greve er i dag kommisjonær i Den internasjonale kommisjonen mot dødstraff (ICDP). Hun har tidligere også vært medlem av og president for Europarådets overvåkningsorgan mot menneskehandel, og arbeidet for FNs sikkerhetsråd med etterforsking av krigsforbrytelser, samt hatt en rekke andre verv knyttet til krigens folkerett og menneskerettigheter.  

Halvard Haukeland Fredriksen
professor i rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, UiB
Halvard Haukeland Fredriksen er tilknyttet fakultetets nye senter for europeiseringen av norsk rett (Centenol). Fredriksen har ledet flere lovutvalg om gjennomføring av ulike EU-regler i norsk rett, blant annet utvalget som gikk gjennom trygdelovgivningen etter NAV-skandalen.Han er også medlem av den regjeringsoppnevnte EØS-utredningen, som overleverte sin sluttrapport til utenriksministeren tidligere i vår. 

Kjell J. Sunnevåg
direktør eksterne relasjoner, Konkurransetilsynet
Kjell J. Sunnevåg er samfunnsøkonom fra Universitet i Bergen. Han har tidligere jobbet ved Samfunns- og næringslivsforskning, der han var forskningssjef ved Senter for næringsøkonomi og økonomisk politikk. Som ansvarlig for eksterne relasjoner i Konkurransetilsynet har han omfattende kontakt med Europakommisjonen og andre EU/EØS-lands konkurransemyndigheter som en del av EØS-samarbeidet på konkurranseområdet.

Anne Elizabeth Stie
førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag, Universitetet i Agder
Stie er tilknyttet EØS-rettssenteret, CENTENOL, ved Universitet i Bergen, og er også medlem av den regjeringsoppnevnte EØS-utredningen som overleverte sin sluttrapport til utenriksministeren tidligere i vår. Hennes interesseområder omfatter vilkår for demokratisk styring og accountability spesielt utenfor en nasjonalstatlig ramme (EU), europeisk integrasjon, Norges forhold til EU og EUs institusjoner og beslutningssystem.

 

FORSKNING I FRONT 

Trond Helland
PhD-kandidat, Institutt for Helse, miljø og likeverd (HELMIL), Det psykologiske fakultet, UiB
Helland forsker på utviklingen av barns menneskerettigheter internasjonalt. Han undersøker også om utviklingen i Norge skiller seg fra resten av Europa og hvorvidt kritikken mot det norske Barnevernet har vært med på å påvirke den norske rettsutviklingen. 

Andreas Heian Slettevold
PhD-kandidat, rettsvitenskap, Det juridiske fakultet, UiB
Slettevold undersøker i sitt PhD-prosjekt de kontraktsrettslige reglene om uventede hindringer som force majeure, bristende forutsetninger og urimelige avtalevilkår. Målet er å finne ut hva som skiller gode og dårlige unnskyldninger for forsinket levering, og hvordan konsekvenser forbundet med klimaendringer reguleres av kontraktsrettens regler om slike grunner. 

Kristine Fjellanger
medisinsk fysiker, Helse-Bergen 
Fjellanger jobber ved Kreftavdelingen på Haukeland universitetssykehus. I sin doktorgrad har hun forsket på metoder for å redusere bivirkninger av strålebehandling for pasienter med lungekreft, og undersøkt om det å holde pusten under strålebehandlingen er nyttig, og om det er trygt. 

SESJON 4: Bergen - mulighetenes by i Europa

Camilla Stoltenberg
konsernsjef, NORCE
Camilla Stoltenberg har tidligere vært i toppledelsen i Folkehelseinstituttet (FHI) i over 20 år, de siste 11 årene som direktør. I perioden 2020-2023 var hun FHIs fremste talsperson i håndteringen av koronapandemien. Hun er utdannet lege og har en doktorgrad i epidemiologi fra Universitetet i Oslo. Siden 2012 har hun hatt en bistilling som professor ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. Camilla Stoltenberg er medlem av det norske vitenskapsakademi. Hun er samfunnsengasjert og bredt engasjert i forskning og forskningsstrategi, og har hatt en rekke nasjonale og internasjonale verv og oppdrag.

Maria Ekerhovd
filmprodusent Merfilm 
Maria Ekerhovd grunnleggeren av produksjonsselskapet Mer Film. Ekerhovd er selvlært og hennes første prosjekt, kortfilmen Sniffer, ble hedret med Gullpalmen i Cannes i 2006. Siden den gang har hun produsert en rekke publikums- og kritikerfavoritter, som Hva vil folk si, De uskyldige og Krigsseileren.

Stéphanie Le Hellard
professor i Human Genetikk ved Klinisk Institutt 2, UiB
Hennes forskningsinteresse er å forstå risikofaktorer for psykiske lidelser, spesielt samspillet mellom genetikk og miljøfaktorer på det epigenetiske nivået. I det siste har hennes forskningsfokus vært på å identifisere biomarkører for respons på behandling av psykiske lidelser.

Kaja Ingdal Hovdenak
leder Studentparliamentet,UiB
Studentparlamentet er det øverste studentpolitiske organet ved Universitetet i Bergen. Studentparlamentet jobber for å ivareta UiB-studentenes interesser, og er deres viktigste stemme opp mot universitetet, politisk ledelse og andre aktuelle aktører.

Henrik Helgeland
student ved Det juridiske fakultet, UiB 
Helgeland kommer fra Bryne i Rogaland, er 21 år og studerer rettsvitskap ved UiB på andre året. Han er tillitsvalgt på fakultet, og utøver ellers sitt samfunnsengasjementet som han alltid har hatt som medlem av Studentersamfunnet i Bergen.

Margareth Hagen 
rektor, UiB