Hjem
Halvard Haukeland Fredriksens bilde
Foto:
UiB

Halvard Haukeland Fredriksen

Professor, visedekan for utdanning
 • E-posthalvard.fredriksen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 39 21+47 992 60 239
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Europarett

EU/EØS-rett

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2018). EØS-rett, 3. utgave. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2014). EØS-rett, 2. utgave. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2012). EØS-rett. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Impact of the ELI/UNIDROIT European Model Rules for Civil Procedure on National Law – the Case of Norway. Oslo Law Review. 152-164.
 • Vis forfatter(e) (2021). The ‘special relationship’ between the EU and the EEA EFTA States and the free movement of persons in an extended area of freedom, security and justice - Case C-897/19 PPU, Ruska Federacija v. I.N., judgment of the CJEU (Grand Chamber) of 2 April 2020 . Common market law review. 851-876.
 • Vis forfatter(e) (2020). The EEA Agreement as a Jack-in-the-box in the Relationship Between the CJEU and the European Court of Human Rights? European Papers (EP). 707-743.
 • Vis forfatter(e) (2020). Høyesteretts dom i Fosen-Linjen: Stor ståhei om staus quo? Tidsskrift for Rettsvitenskap. 306-336.
 • Vis forfatter(e) (2020). 25 years after Liechtenstein saved the EFTA Court: the case for reform. Liechtensteinische Juristenzeitung. 50-56.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Fosen-Linjen Saga from an EEA Law Perspective. European Procurement and Public Private Partnership Law Review (EPPPL). 241-247.
 • Vis forfatter(e) (2018). Årsaksspørsmål ved krav om erstatnining for tapt fortjeneste i anskaffelsessaker. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 141-205.
 • Vis forfatter(e) (2018). EU-byråene, Grunnloven og EØS-avtalens bærekraft. Tidsskrift for forretningsjus. 3-12.
 • Vis forfatter(e) (2017). Erstatningsansvar ved brudd på anskaffelsesreglene - etter EFTA-domstolens tolkningsuttalelse i Fosen-Linjen. Tidsskrift for forretningsjus. 169-195.
 • Vis forfatter(e) (2016). Is E-justice Reform of Norwegian Civil Procedure Finally Happening? Oslo Law Review. 72-88.
 • Vis forfatter(e) (2016). Bør Høyesteretts storkammer reformeres? Lov og Rett. 283-301.
 • Vis forfatter(e) (2015). Of pragmatism and principles: The EEA agreement 20 years on. Common market law review. 629-684.
 • Vis forfatter(e) (2015). EØS-rettslige innspill i straffefeltet: Litt om EØS-avtalens betydning for norsk strafferett. Tidsskrift for strafferett. 469-487.
 • Vis forfatter(e) (2014). EU/EØS-rettslige proporsjonalitetsvurderinger i nordiske domstoler. Europarättslig tidskrift. 712-739.
 • Vis forfatter(e) (2013). State Liability in EU and EEA Law: The Same or Different? European Law Review. 881-892.
 • Vis forfatter(e) (2013). Betydningen av EUs pakt om grunnleggende rettigheter for EØS-retten. Jussens venner. 371-399.
 • Vis forfatter(e) (2012). Setter staten målsetningen om et ensartet EØS på spill? Lov og Rett. 57-64.
 • Vis forfatter(e) (2012). Prinsipper, praksis og prognoser ved tolkning av EØS-avtalen - tilsvar til Ole Andreas Rognstad. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 333-341.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bridging the widening gap between the EU treaties and the agreement on the European Economic Area. European Law Journal. 868-886.
 • Vis forfatter(e) (2011). Joined Cases C-436 & 437/08, Haribo Lakritzen Hans Riegel BetriebsgmbH and Österreichische Salinen AG v. Finanzamt Linz, Judgment of the Court of Justice (Third Chamber) of 10 February 2011. Common market law review. 1719-1736.
 • Vis forfatter(e) (2010). THE EFTA COURT 15 YEARS ON. International and Comparative Law Quarterly. 731-760.
 • Vis forfatter(e) (2010). Rettslige følger av statlige brudd på EØS-regler som er operative i norsk rett - Noen merknader til opprydningen etter Fokus Bank-saken. Lov og Rett. 192-209.
 • Vis forfatter(e) (2010). One market, two courts : legal pluralism vs. homogeneity in the European Economic Area. Nordic Journal of International Law. 481-499.
 • Vis forfatter(e) (2010). Objektivt ansvar for anbudsfeil? Lov og Rett. 600-615.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hvem avgjør tolkningen av EØS-avtalen? - Noen betraktninger om størrelsen "gjeldende EØS-rett". Tidsskrift for Rettsvitenskap. 247-287.
 • Vis forfatter(e) (2009). Evaluering av EØS-avtalen. Lov og Rett. 500-505.
 • Vis forfatter(e) (2009). Er EFTA-domstolen mer katolsk enn paven? Noen betraktninger om EFTA-domstolens dynamiske utvikling av EØS-retten og streben etter dialog med EF-domstolen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 507-576.
 • Vis forfatter(e) (2008). Tvisteloven og EØS-avtalen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 289-359.
 • Vis forfatter(e) (2008). Gjelder ikke EMK for norske soldater som deltar i fredsbevarende operasjoner - En kommentar til EMDs avvisningsavgjørelse i Behrami og Saramati. Lov og Rett. 131-148.
 • Vis forfatter(e) (2007). Domstolenes rolle ved rasjonalisering av generalklausuler i EF- og EØS-retten. Lov og Rett. 3-20.
 • Vis forfatter(e) (2007). Domstolenes prøving av EØS-avtalens proporsjonalitetsgrunnsetning. Jussens venner. 295-305.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Vorlageberechtigung privater Schiedsgerichte an den EFTA-Gerichtshof anhand nationaler Gesetzgebung? Die Neuschaffung des § 30 Abs. 2 des norwegischen Schiedsgerichtsgesetzes". European Law Reporter. 239-242.
 • Vis forfatter(e) (2006). Statlig erstatningsansvar for nasjonale domstolers brudd på EØS-retten? Lov og Rett. 485-509.
 • Vis forfatter(e) (2006). Om voldgiftsretters mulighet til å innhente rådgivende uttalelser fra EFTA-domstolen. Tidsskrift for forretningsjus. 177-182.
 • Vis forfatter(e) (2006). Om mangelen på tolkningsspørsmål fra norske domstoler til EFTA-domstolen. Jussens venner. 372-402.
 • Vis forfatter(e) (2006). Den europeiske menneskerettighetsdomstolens kontroll med vern av grunnleggende rettigheter i EF, EU og EØS. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 527-580.
 • Vis forfatter(e) (2005). Individualklagemöglichkeiten vor den Gerichten der EU nach dem Vertrag über eine Verfassung für Europa. Zeitschrift für Europarechtliche Studien (ZEuS). 99-133.
 • Vis forfatter(e) (2005). EF-domstolens effektivitetsdoktrine og norsk sivilprosess. Det juridiske fakultets skriftserie. 63-73.
 • Vis forfatter(e) (2005). Die Zusammenarbeit zwischen dem EuGH und deutschen Zivilgerichten im Lichte des Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 234 EGV. Det juridiske fakultets skriftserie. 122 sider.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2023). NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser - første delutredning. .
 • Vis forfatter(e) (2021). NOU 2021:8 Trygd over landegrensene — Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser . 8. 8. .
 • Vis forfatter(e) (2019). EØS-rettslige rammer for ny forvaltningslov. NOU 2019:5 Vedlegg 11. NOU 2019:5 Vedlegg 11. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Høringsuttalelse om "Forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen". .
 • Vis forfatter(e) (2011). EU/EØS-rett i norske domstoler. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). Introduction.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). The potential impact of the ELI/UNIDROIT Model Rules on Norwegian civil procedure .
Leder
 • Vis forfatter(e) (2024). EU-retten i norsk rett: har vi grep om den nå? Lov og Rett. 3-5.
 • Vis forfatter(e) (2023). Bør rettsanvendere flest skrive som Høyesterett? Lov og Rett. 3-5.
 • Vis forfatter(e) (2022). Debatten om handlingsrommet i EØS: God dag mann, økseskaft! Lov og Rett. 141-142.
 • Vis forfatter(e) (2021). Styrket dommerdialog også om EMK. Lov og Rett. 389-390.
 • Vis forfatter(e) (2021). Opplyste samtaler om lov og rett. Lov og Rett. 3-4.
 • Vis forfatter(e) (2016). Brexit. Tidsskrift for forretningsjus. 3-9.
 • Vis forfatter(e) (2013). Offentligrettslig erstatningsansvar under EU/EØS-rettslig innflytelse. Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. 143-147.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2018). EØS, WTO og EUs ståltoll. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2017). EFTA-domstolens uttalelse om erstatningsansvar for brudd på anskaffelsesreglene – hvor står vi nå? Anbud365.no.
 • Vis forfatter(e) (2016). Skatt og markedsregulering etter brexit. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tilsynsfloke truer EØS-avtalen, 18. november. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2010). Mens Høyesterett venter på EU-domstolen. Lov og Rett. 505-506.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hvor mye er EØS-avtalen verdt? Lov og Rett. 169-170.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hvor mye er EØS-avtalen verdt? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2009). Tyske garantier mot føderalt EU. Morgenbladet.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2021). Anmeldelse av Marja-Liisa Oberg, "The Boundaries of the EU Internal Market: Participation without Membership" (CUP 2020). European Law Review. 706-709.
 • Vis forfatter(e) (2016). Inge Lorange Backer: Norsk sivilprosess. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 462-468.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bokanmeldelse av Ulla Neergard og Ruth Nielsen, EU ret, 5. reviderede udgave, København 2009. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 402-407.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bokanmeldelse av Finn Arnesen og Are Stenvik, Internasjonalisering og juridisk metode - Særlig om EØS-rettens betydning i norsk rett, Universitetsforlaget, Oslo 2009. Lov og Rett. 98-101.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bokanmeldelse av Carl Baudenbacher, The EFTA Court in Action, Stuttgart 2010. Lov og Rett. 573-576.
 • Vis forfatter(e) (2008). Bokanmeldelse av Niels Fenger og Morten Broberg, Præjudicielle forelæggelser for EF-Domstolen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København 2008. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 613-621.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2018). Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos.
 • Vis forfatter(e) (2011). Reforms of Civil Procedure in Germany and Norway. Mohr Siebeck.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2022). EØS-rett, 4. utgave.
 • Vis forfatter(e) (2019). Norges europeiske forvaltningsrett - EØS-avtalens krav til norske forvaltningsorganers organisering og saksbehandling.
 • Vis forfatter(e) (2013). Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen.
 • Vis forfatter(e) (2009). European Preliminary Reference Procedures and National Civil Procedure. The Preliminary Reference Procedure of the EFTA Court and the ECJ as Part of Civil Proceedings in Norway and Germany.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Best i klassen? EØS-Norge sett utenfra. Nytt Norsk Tidsskrift. 147-162.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2024). Etter Borch-saken: Masteroppgaven i juss må reformeres. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2023). Trygdekoordinering med Storbritannia etter brexit – ny konvensjon, men fremdeles komplisert. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2023). Forviklinger ved norske oversettelser av EU-regelverk – illustrert med anskaffelsesdirektivet. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Omkamp om dagpenger under opphold i andre EØS-land? Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Transparency in the judicial proceedings before the EFTA Court. EFTA-Studies.org.
 • Vis forfatter(e) (2021). Acer-kjennelsen – åpenbare rettsstatshensyn og parlamentarisk mindretallsvern. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Sykling i kollektivfelt – etter Grøneng-dommen. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Muntlighet i norske domstoler – ressursbruken kan reduseres. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Koronaloven og folkeretten. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Klimasøksmålet i Høyesterett – minutt for minutt. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Fri flyt trumfer ikke alt. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2020). EØS og Schengen i koronaens tid. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Acer-striden: Domstolsprøving av myndighetsoverføring? Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). A 'special relationship' built on a patchwork – How the CJEU sees the EEA EFTA states. EFTA-Studies.org.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Rule of Law in a European Economic Area with National “Room for Manoeuvre”. Verfassungsblog.
 • Vis forfatter(e) (2019). Polsk trøbbel for EØS-avtalen? Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2019). Judicial dialogue in the EFTA pillar of the EEA – developments and challenges. EFTA-Studies.org.
 • Vis forfatter(e) (2019). Fosen-saken til Høyesterett: Håp om reell rettsavklaring? Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ubesvarte spørsmål om domstolskontroll i forslaget til ny personopplysningslov. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ordningen med tolkningsuttalelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i kraft – men Norge står på sidelinjen. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2018). Grunnlovens grenseland. Klassekampen. 16-17.
 • Vis forfatter(e) (2018). Grunnloven hindrer en opplyst offentlig samtale om EØS. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2018). Domstolskontrollen med GDPR - avklaringer og nye spørsmål. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2017). EFTA-domstolen under press. Europarättslig tidskrift. 205-210.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ut, men ikke inn (Kronikk om arbeidsinnvandring og eksport av velferdsgoder etter Brexit) 19. juli. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2016). Formaljuss om finanstilsyn. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2016). Dyre dommer kan bli billigere. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2016). Brexit som trussel mot EØS. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2014). Google og EU: Retten til å bli glemt mot retten til å få vite. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2014). Dommen over datalagringsdirektivet. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2011). EØS = EU? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). Shaping Judicial Preferences: Institutions, Appointments and Discretion on Nordic Supreme Courts.
 • Vis forfatter(e) (2013). Offentligrettslig erstatningsansvar ved brudd på EØS-avtalen.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan forberede en gigant-skilsmisse (intervju om Brexit).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). National report: Norway . 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Gjelder EØS-avtalen på kontinentalsokkelen? 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Differentiated Citizenship in the European Economic Area. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Utviklingstrekk i norsk sivilprosess - europeisering, konstitusjonalisering og prinsipporientering. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kommunale søksmål mot staten i tilfeller hvor et kommunalt enkeltvedtak er endret av en statlig klageinstans. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ex Officio Application of EU Consumer Protection Law in Norwegian Courts. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). EU-rett som norsk rettskilde. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). The EFTA Court. 44 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Surveillance and Court Agreement, Preamble and Article 1. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Norwegian Civil Procedure Under the Influence of EU Law. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Introduction. The EFTA states, the EEA and the different views on legal integration of Europe. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). EEA Law in and beyond the text of the Main Part of the EEA Agreement. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). EEA Agreement, Contracting parties and Preamble. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). EEA Agreement, Article 1 [Objects and purpose] and Article 2 [Definitions]. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). EEA Agreement Article 112-114. Safeguard measures and rebalancing measures. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). EEA Agreement Article 111. Dispute resolution in the EEA Joint Committee. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). EEA Agreement Article 110. Enforcebility of decisions of the ESA and the Commission and of judgements of the EFTA Court and the EU Courts. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). EEA Agreement Article 105-107. Homogeneous interpretation of EU and EEA law. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Agreement on a Standing Committee of the EFTA States. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Høyesterett som EØS-domstol. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). "National report on private enforcement of European competition law in Norway". 830 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). The EEA and the case law of the CJEU: Incorporation without participation? 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). General Prohibition of Discrimination on Grounds of Nationality. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). EEA Main Agreement and Secondary EU Law Incorporated into the Annexes and Protocols. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The troubled relationship between the Supreme Court of Norway and the EFTA Court - recent developments. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The EFTA Court and the Principle of State Liability: Protecting the Jewel in the Crown. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Dømmer Høyesterett, EFTA-domstolen eller EU-domstolen i siste instans på EØS-rettens område? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Two EEA Courts - a Norwegian Perspective. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). German Influence on the Development of Norwegian Civil Procedural Law. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). A Call for German-Norwegian Rechtsvergleichung of Civil Procedure. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Watching the Rendezvous from the Sidelines - Norway, the EEA Agreement and the EFTA Court. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Country Report Norway. 22 sider.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2023). The geographical reach of EEA law after Scanteam. 263-280. I:
  • Vis forfatter(e) (2023). Afmælisrit Pall Hreinsson. Fons Juris.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2014). Attende til start (intervju om EU-domstolens dom over datalagringsdirektivet). Bergens Tidende.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Se enkelte arbeider i fulltekst i BORA (Bergen Open Research Archive)

Se enkelte arbeider i fulltekst i SSRN (Social Science Research Network)

Se enkelte arbeider i fulltekst i Lovdata (pålogging påkrevd)

 

Ph.d, Universitetet i Bergen (2013)

Dr. jur., Georg-August-Universität Göttingen (2009)

M. jur., Georg-August-Universität Göttingen (2005)

Cand. jur., Universitetet i Bergen (2003)

 

Redaktør i Lov og Rett - Norsk juridisk tidsskrift (2021-)

Leder av Anskaffelsesutvalget (2022-)

Medlem av EØS-utredningen (2022- )

Leder av Trygdekoordineringsutvalget (NOU 2021:8)

Medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser (2015-2020)