Hjem
Christiekonferansen
BIDRAGSYTERE

Disse møter du på Christiekonferansen

Her finner du en oversikt over hvem du møter i de ulike sesjonene under Christiekonferansen 2023.

Christiekonferansen 2023
Foto/ill.:
collage

Hovedinnhold

SESJON 1: BERGEN? 

Jan Christian Vestre
næringsminister (Ap) 

Vestre er norsk jurist og politiker, og er næringsminister i Jonas Gahr Støres regjering siden 2021. Før han gikk inn i regjering var han administrerende direktør i den norske møbelprodusenten Vestre AS. Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor 

Rune Bakervik 
byrådsleder i Bergen (Ap) 

Bakervik har siden 2009 sittet som fast medlem i Bergen bystyre. Han er utdannet cand. mag fra Universitetet i Bergen og har lang erfaring innen fagforeningsarbeid. Bakervik har et sterkt engasjement for å skape en mer rettferdig by for alle bergensere, og hans viktigste politiske saker er “de fire store b-ene": barnevern, bærekraftig budsjett, bosetting av flykninger og bybanen. Foto: Asle Bentzen 

Marit Warncke
ordførerkandidat (H)

Warncke er utdannet psykolog, har lang erfaring som leder i privat næringsliv og var administerende direktør i Bergen Næringsråd i 15 år. Til høsten stiller hun til valg som Høyres ordførerkandidat i Bergen.  

SESJON 2: BERGEN!

Cecilie Hansen, Bjørn Tore Hjertaker og Solrun Toft Iversen
Foto/ill.:
Cecilie Hansen, Bjørn Tore Hjertaker og Solrun Toft Iversen

Cecilie Hansen
forsker ved Havforskningsinstituttet 

Hansen jobber med ulike rammeverk – fra enkle planteplanktonmodeller til komplekse «hele verden»- modeller - med fokus på samlet påvirkning i de nordiske hav og Barentshavet. De siste årene har hun ledet arbeidet med å vurdere sårbarhet og samlet påvirkning i de foreslåtte Særskilte sårbare og verdifulle områder (SVO) i norske havområder. Foto: Christine Fagerbakke/HI

Bjørn Tore Hjertaker 
professor ved Institutt for fysikk og teknologi, UiB 

Hjertaker er professor i måleteknologi og leder det integrerte masterprogrammet i havteknologi ved Institutt for fysikk og teknologi, Universitetet i Bergen. Hjertaker har arbeidserfaring som forsker ved ABB Corporate Research (undervannsinstrumentering) og som medisinsk fysiker ved Kreftavdelingen, Haukeland Universitetssykehus (hypertermi). 

Solrun Toft Iversen 
teatersjef ved Vestnorske Teateret

Iversen er utdannet dramaturg fra Aarhus universitet og arbeidet i Danmark før hun i 2009 fikk jobb ved Den Nationale scene i Bergen. I 2016–2017 var hun konstituert teatersjef ved Sogn og Fjordane Teater, og ble teatersjef for Det Vestnorske Teateret i 2017. Sommeren 2023 tiltrer hun som teatersjef ved DNS.

Olav T. Sandnes, Geir Drage Berentsen og Dhayalan Velauthapillai
Foto/ill.:
F.v: Olav T. Sandnes, Geir Drage Berentsen og Dhayalan Velauthapillai

Olav T. Sandnes 
administrerende direktør og sjefsredaktør, TV2 

Sandnes har siden 2015 vært sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2, og er en del av både leder- og redaktørgruppen i TV 2. Han har det øverste ansvar for journalistikken, det redaksjonelle innholdet og den kommersielle utviklingen i TV 2. I tillegg sitter Olav T. Sandnes i Egmont-ledelsen. Foto: Eivind Senneset/TV2 

Geir Drage Berentsen
førsteamanuensis ved NHH

Berentsen har doktorgrad i statistikk fra UiB og sitter i styringsgruppen til Climate Futures, et senter for forskningsdrevet innovasjon som utvikler klimavarsling for håndtering av klimarisiko. I dette senteret samarbeider han med flere industripartnere og på tvers av  flere forskningsinstitusjoner.  Berentsen har praktisk erfaring med industriell risikoanalyse fra tidligere arbeid i Safetec.

Dhayalan Velauthapillai 
professor i fysikk ved Høgskolen på Vestlandet 

Velauthapillai  leder en gruppe som forsker på hvordan nanomaterialer kan brukes i ny solcelleteknologi, lagringsteknologi og hydrogenproduksjon. Målet er å utvikle mer fleksible, effektive, billige og miljøvennlige former for energiproduksjon. Forskningen skjer i tett samarbeidet med internasjonale partnere fra India, Sri Lanka Sør-Korea, Singapore, USA og Storbritannia. Velauthapillai bidrar også inn i forskningssenteret for hydrogen i Bergen, Hyvalue, hvor HVL er en av flere partnere.

SESJON 3: MED KUNNSKAP SOM SPRINGBRETT

Springbrett
Foto/ill.:
F.v: Helge Jørgensen, Arne Bergby, Gerd Kvale og Aslak Heining

Helge Jørgensen
gründer og direktør for selskapet 7analytics 

Jørgensen har master i Strukturgeologi fra UiB og videreutdannelse ved Høyskolen i Sogn innenfor overvannshåndtering og klimaendringer.  Som geolog har han god kunnskap om naturen og hvordan klimaendringene vil påvirke samfunnet vårt. 7Analytics utvikler digitale verktøy for hvordan vi skal gjøre byene våre robuste for å takle klimaendringene vi har i vente. 

Arne Bergby 
seriegünder og direktør i Defibio 

Bergby har startet og bygget opp tre internasjonale teknologiselskaper fra Bergen. Det mest kjente er den skybaserte læringsplattformen ItsLearning som i dag er en bedrift med over 300 ansatte. I samarbeid med forskere innen medisin og fysikk startet Bergby opp selskapet Defibrio AS i 2020. De har utviklet en mobilbasert hjertestarter, og selskapet er i gang med å få løsningen godkjent i USA og Europa. 

Aslak Heining 
medgrunnlegger og daglig leder i Pure Lobster

Heining er biolog fra UiB og styremedlem i Havbyen Bergen. Han brenner for bærekraftig akvakultur og har fått høstet erfaringer fra å starte selskap som fulltidsstudent. Det bergensbaserte selskapet Pure Lobster som han var med og starte, har sitt utspring fra UiB, og utvikler automatiserte akvakultursystemer for bunnlevende arter.

Gerd Kvale 
professor i klinisk psykologi ved Haukeland universitetssykehus

Kvale har brukt yrkeskarrieren til å utvikle et 4-dagers behandlingsopplegg for tvangslidelse, et arbeid som gjorde at hun ble kåret til en av de 50 mest innflytelsesrike innen helse av Time Magazine i 2018, og mottok Norges forskningsråds innovasjonspris i 2022. Arbeidet er et ektefødt barn av samarbeid mellom universitet og helseforetak, og et eksempel på en norsk eksportvare innen psykologisk behandling.

FORSKNING I FRONT 

Forskning i front
Foto/ill.:
F.v: Stephan Meidell, Rafael Rosales og Martine Røysted Solås.

Stephan Meidell
stipendiat ved Kunst musikk og design, UiB

Hvordan skaper vi noe sammen? Hvordan resonnerer mine ideer i andre? Kan resonanser danne et resonnement? I «Lydstrømmer~» forsker musiker og komponist Stephan Meidell på relasjoner som oppstår ved teknologiske utvidelser av akustiske instrumenter, og hva slags musikk dette muliggjør. Prosjektet kretser rundt begreper som vibrasjon, resonans og transduksjon. Foto: Julie Marie Naglestad  

Martine Røysted Solås
stipendiat ved Institutt for biovitenskap, UiB

Solås er tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning. Hun forsker på hvordan oksygentap i dype fjorder påvirker døgnvandringen hos små, tallrike dypvannsfisk.

Rafael Rosales
stipendiat ved Senter for klima og energiomstilling, UiB

Rosales forsker på hvordan urbane myndigheter jobber mot energieffektiv og bærekraftig transport av gods og tjenester. Han ser særlig på koordinering av transport- og arealpolitikk i offentlig sektor, og på rollen som byer har i globale styringsprosesser knyttet til klima. Foto: Eivind Sennset

SESJON 4: VEIEN VIDERE

Christiekonferansen- veien videre
Foto/ill.:
collage

Morten Hammerborg
professor i moderne historie ved HVL

I 2020 ga Hammerborg ut «Bergenseren: En historisk analyse» hvor han i egenskap av både bergenser og historiker forsøker å definere «det bergenske» og å forstå hvordan bergenseren endte opp med rollen som annerledes-nordmannen. Temaet har videre blitt utforsket i en egen podkast-serie på NRK kalt «Nokke for seg sjøl». Foto: Elise Løvereide/HVL. 

PANEL 1: 

Erlend Høyersten
kunsthistoriker og tidligere museumsdirektør

Høyersten har hovedfag i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen, og mange års erfaring med å lede sentrale kunst-institusjoner, som Sørlandets Kunstmuseum, AroS og KODE kunstmuseer.

Maria Molden 
byarkitekt i Bergen kommune

Molden har utdannelse fra Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og har i sin over 20 års lange praksis med offentlige bygg og byrom, jobbet bredt med arkitektur som driver for steds- og samfunnsutvikling. Gjennom sin rådgivende etat, setter Molden og hennes kollegaer kunnskap om arkitektur på agendaen. 

Anna Helle-Valle
psykolog og aldringsaktivist

Helle-Valle har en tverrfaglig doktorgrad i musikkterapi, allmennmedisin og psykologi fra Universitetet i Bergen. Hun er daglig leder for Siste kapittel, en stiftelse som gjennom ulike tilbud, som festivaler, seminarer, film og konserter, vil løfte aldringens synlighet og status i samfunnet. Helle-Valle arbeider også som konseptutvikler for Nasjonalt senter for aldring og helse, og leder ellers lokalmiljøsatsingen "Generasjon: Møhlenpris - for en aldringsvennlig bydel".

Inger Stensaker 
professor i strategisk endring ved NHH

Stensaker underviser i og forsker på strategiske endrings- og innovasjonsprosesser og leder forskningsprosjektet RaCE: Radical Technology-driven Change in Established Firms. I sin forskning samarbeider Stensaker tett med partnere fra næringslivet. Hun har fulgt en rekke norske virksomheter gjennom store omstillinger. Foto: NHH

Marianne Wik Sætre
regionbanksjef i DNB

Wik Sætre er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole, med strategi og endringsledelse som fagfelt. Hun har over 15 års arbeidserfaring fra bank og forsikring, og har ledet en rekke områder fra innovasjon og teknologi til salgsorganisasjoner med resultatansvar. I 2017 ble Wik Sætre kåret til årets Sunniva av Grieg Gruppen og Bergen Næringsråd. Foto: DNB 

PANEL 2: 

Tom-Christer Nilsen 
næringspolitisk leder i Bergen Næringsråd

Nilsen er som næringspolitisk leder ansvarlig for næringsrådets næringspolitiske strategi. Han er også adm. kontakt for Ekspertgruppe Marin.

Jens Kihl
kulturredaktør i Bergens Tidende

Margareth Hagen
rektor, UiB