Hjem

Senter for internasjonal helse

klima og helse

Klimakrisen – vårt ansvar som leger

Forskere og leger fra IGS og SIH skriver i Tidsskrift for Den norske legeforening at «de viktigste slag om folkehelsen står utenfor klinikken.»

screen shot Tidsskriftet
Foto:
screen shot Tidsskriftet

Gunnar Kvåle, Knut Mork Skagen, Lars T. Fadnes, og John Gunnar Mæland sier at «Leger har hatt en viktig rolle i kampen mot mange folkehelsetrusler, fra alkohol- og tobakkslovgivning til atomvåpen. Å bekjempe klimaendringer er en av vår tids viktigste folkehelseoppgaver og krever igjen at leger går på barrikadene.» Les mer.