Home
Centre for International Health

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
klima og helse

Klimakrisen – vårt ansvar som leger

Forskere og leger fra IGS og SIH skriver i Tidsskrift for Den norske legeforening at «de viktigste slag om folkehelsen står utenfor klinikken.»

screen shot Tidsskriftet
Photo:
screen shot Tidsskriftet

Main content

Gunnar Kvåle, Knut Mork Skagen, Lars T. Fadnes, og John Gunnar Mæland sier at «Leger har hatt en viktig rolle i kampen mot mange folkehelsetrusler, fra alkohol- og tobakkslovgivning til atomvåpen. Å bekjempe klimaendringer er en av vår tids viktigste folkehelseoppgaver og krever igjen at leger går på barrikadene.» Les mer.