Hjem
Senter for internasjonal helse
Nyhet

Portrettintervju av Razia Fatima på TDR Global sitt kompendium

Tidligere ph.d.-kandidat ved Universitetet i Bergen, Razia Fatima, er én av femten kvinnelige forskere som ble intervjuet av TDR Global ved WHO sin publikasjon: Women in Science: A Storytelling Showcase.

fatima
Foto/ill.:
Mr. Sajid

Hovedinnhold

Razia Kaniz Fatima distputerte sin doktorgradavhandling ved Universitetet i Bergen oktober 2015. Hennes veileder var professor Sven Gudmund Hinderaker ved Senter for internasjonal helse

Prosjektet til Fatima var å beregne hvor mange pasienter med tuberkulose som man ikke får tatt hånd om i det pakistanske tuberkuloseprogrammet. 
Hun organiserte tuberkulosekampanjer i slumområder hvor helsetjenester er begrenset, og engasjerte private leger for å finne nye pasienter. 

I publikasjonen Women In Science - A Storytelling Showcase forteller hun om sin akademiske reise fra Rawalpindi, som er nabobyen til Islamabad, via London og Bergen, til hennes nåværende posisjon som forskningsleder ved forvaltningsenheten for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria i det pakistanske helsedepartementet. 

Mer informasjon om TDR Global, som er en forskningsavdeling i WHO, kan leses her