Hjem
Senter for internasjonal helse

Emner ved SIH og partnerinstitusjoner

SIH og partnerinstitusjoner tilbyr en rekke emner innen global helse til masterstudenter, utvekslingsstudenter og phd-kandidater. Her finner du en oversikt over emner ved SIH, samt søknadsskjema.

Hovedinnhold

Master i global helse

Obligatoriske emner - høstsemester

 • Global health - challenges and responses - SDG303 
 • Methods in global health research - INTH315 
 • Proposal development - INTH330B (frist for innlevering av forskningprotokoll 15. april)
 • Research seminars - INTH326A (hele det 2 årige masterløpet)

eller

 • Master Thesis in Global Health - 30 ECTS credits (INTH395B) in combination with Internship - master study in Global Health (INTH317)

Valgemner - vårsemester

Kravet er 20 studiepoeng. Masterstudenter i global helse kan ta valgemner på SIH og/eller andre relevante og tilgjengelige emner ved Institutt for global helse og samfunnsmedisinUiB og ved institusjoner i the tropEd network (kursavgift for de fleste med unntak av Charité – Universitätsmedizin Berlin (Institute of Tropical Medicine and International Health, Berlin), som SIH har en studentutvekslingsavtale med.

Valgemner på master nivå

Opptakskravet er at man er tilknyttet:

Valgemener - vårsemester (2022)

Vennligst finn emneoversikt nedenfor (sist oppdatert 20.10.2020).

 • Applied economic evaluation in health care - INTH314
 • Culture and psycopathology – Mental health in a cross-cultural perspective - INTH325A (tropEd accredited)
 • Experimental Epidemiology - online - INTH321A  (tropEd accredited)
 • Global nutrition - INTH360 (tropEd accredited)
 • Observational epidemiology - online - INTH356  (tropEd accredited)
 • Qualitative research methods for global public health - online - INTH323O (tropEd accredited)

Emner som ikke går hvert år:

 • Chemical factors at the work place - INTH331A
 • Equity and fairness in health – an applied approach - ELMED310
 • Physical factors in the work environment - INTH334B

Online emner

 • Global tuberculosis epidemiology and intervention - INTH328B
 • Medical Peace Work - ELMED229 (kun for UiB studenter). Emnet består av fire online kurs (2 vanlige online kurs på medicalpeacework.org og 2 MOOC* kurs på futurelearn.com), alle gratis. Arbeidsbelastning for hver kurs er omtrent slik:

* Massive Open Online Course

Elektive emner på PhD nivå

Vårsemester (i alfabetisk rekkefølge):

 • Applied economic evaluation in health care - INTH914
 • Equity and fairness in health - an applied approach to ethics - INTH950
 • Experimental epidemiology - INTH921
 • Global tuberculosis Epidemiology and Intervention - INTH928
 • Migration health - INTH944
 • Observational epidemiology - INTH956

Laveregradsemner

 • Equity and fairness in health – an applied approach - ELMED310
 • Global health (for medisinerstudenter som har bestått den prekliniske delen av pensum eller tilsvarende) - høstemne - GLOBALHEALTH
 • Global theory (for medisinerstudenter som har bestått den prekliniske delen av pensum eller tilsvarende) - høstemne - GLOBALTHEORY
 • Global tuberculosis epidemiology and intervention - ELMED311
 • Medical Peace Work - ELMED229 (kun for UiB studenter). Emnet består av fire online kurs (2 vanlige online kurs på medicalpeacework.org og 2 MOOC* kurs på futurelearn.com), alle gratis. Arbeidsbelastning for hver kurs er omtrent slik:

Emner på Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Emneoversikt på Institutt for global helse og samfunnsmedisin.

tropEd kurs

Masterstudenter i global helse kan ta kurs (valgemner) ved institusjoner i the tropEd network. Det er kursavgift på de fleste institusjoner unntatt Charité – Universitätsmedizin Berlin (Institute of Tropical Medicine and International Health, Berlin), som SIH har studentutvekslingsavtale med.

Bergen School of Global Studies

Her er en oversikt over relevante emner for studenter som er interessert i globale samfunnsutfordringer.

For Masterstudenter ved UiB: Hvis kursene er åpen, kan du registrere for dem på Studentweb før 1 February 2022, ellers må du kontakte ansvarlig fakultet. Du finner kontaktinformasjon i emnebeskrivelsene.

Nordic Network on Global Health

De nordiske landebe har en unik tilnærming til global helse. Ta en master i global helse som reflekterer dette - med tilgang til den beste ekspertisen i de nordiske landene. Lenke til nettside.