Hjem
Senter for internasjonal helse
WUN-konferansen

Tidlige intervensjoner som aktuelt tema på WUN-konferansen

Ni personer fra UiB har deltatt i den årlige Worldwide Universities Network (WUN) -konferansen, bl.a. to fra SIH.

WUN participants - visit to Grave Pond
Foto/ill.:
Hallgeir Kismul

Hovedinnhold

I år har konferansen funnet sted i Cape Town i fra 28. mars til 3. april. Professor Cecilie Svanes og  stipendiat Hallgeir Kismul fra Senter for internasjonal helse (SIH) var med.

Nyttige møter i forkant av konferansen

UiBs viserektor for internasjonalisering, Anne Christine Johannessen, skriver i Rektoratets blogg  at UiB også var sterkt faglig tilstede på en forhåndskonferanse om global helse og klima, som er to av UiBs sterkeste og viktigste forskningsområder. Les mer.

Dag Rune Olsen peker på SIH

UiB rektor, Dag Rune Olsen var også tilstede på konferansen og sier til UiB Aktuelt journalist Sverre Ole Drønen,  at

– Internasjonal helse er også et område der vi har høy kompetanse og som passer med WUNs fokus. Olsen viser til at UiBs Senter for internasjonal helse er blitt utpekt som en av verdens ledende tenketanker innen sitt fagfelt og slik også kan bli en spydspiss i WUN. Les mer.

SIHs intervensjonsarbeid passer perfekt inn

SIHs Professor Cecilie Svanes skriver om konferansen:

"Ved World University Network sitt årlige møte, for første gang på den sørlige halvkule, var tema for forskningsmøtet et samarbeid mellom program («Global challenges») for klimaendring og folkehelse. Folkehelsesatsingen gjelder  «Developmental origins of health and disease» og muligheter for intervensjon tidlig i livet for å redusere kroniske sykdommer. Selve WUN forskningsmøtet handlet om muligheter for intervensjon innenfor dette feltet, og samarbeid med organisasjoner som WHO, Verdensbanken, Gates foundation etc. Prosjektet In-FLAME hadde et mer basalmedisinsk forskningsmøte om mikrobielle, kjemiske og metabolske faktorer og inflammatoriske sykdommer, med særlig fokus på astma og allergi. In-FLAME er et prosjekt som har sprunget frem innenfor WUN sin folkehelsesatsing, ledet av Susan Prescott fra Perth, Australia.

En av konferansens feltturer gikk til et prosjekt rettet mot de fattigste landbruksarbeideres barn, der prinsippet var å begynne et intervensjonsprogram før fødselen og følge opp barna til de hadde fått sine egne barn – altså over 20- 25 år. Intervensjonen var bygget på de fire pilarene 1) Helse og ernæring, 2) Utdannelse, 3) Personlig utvikling, og 4) Omsorg for miljøet. Prosjektet tilstreber økonomisk bærekraft over lang tid – ingen støtteordninger vil bidra over så mange år - ved å dyrke oliventrær og produsere olivenolje og relaterte produkter. Man satset på oliven fremfor andre typer avlinger for å ta høyde for klimaendring med økende temperaturer. Les mer.

Prosjektet illustrerte svært godt emnet for konferansen - helseintervensjon basert på prinsippet om at helse og sykdomsrisiko etableres tidlig i livet, og tilpasning til klimaendring ved å dyrke oliven."

«Mat suverenitet»

Hallgeir Kismul jobber med klimaendringer, folkehelse, mat og ernæringssikkerhet som også var viktig tema på konferansen. Han skriver om konferansen:

"Deltakere fra de ulike universitetene som arbeider med forskning innenfor disse feltene deltok i gruppearbeid som dreide seg om matproduksjon, ernæring, og matsikkerhet i urbane områder og hvordan matsikkerhet vil bli påvirket av klimaendringer. Etter dette arbeidet ble det etablert grupper med forskere fra ulike universiteter som skal arbeide videre med disse temaene. Planen er at disse gruppene skal utvikle videre samarbeid som blant annet skal dreie seg «mat suverenitet», komparative husholds-studier i Aisa og Afrika og matsikkerhet i urbane områder.

En gruppe WUN deltakere besøkte to uformelle bosetninger. Den ene bosetningen heter Graveyard Pond med 900 innbyggere. De fleste innbyggerne er arbeidsløse som i stor grad lever av barnetrygd. Graveyard Pond er en ny bosetning som ble etablert av mennesker som var på desperat jakt på sted å bo. I sommermånedene er området tørt, men hver vinter oversvømmes området og «innbyggerne sitter til knes i vann».  Den andre bosetning gruppen besøkte var Sweet Home Farm med så mange som 4000 uformelle bosetninger. På feltturen lærte vi om hvordan lokalbefolkningen arbeider med å bedre sanitære forhold, bekjempe vold og narkotikabruk og hvordan lederne i Graveyard Pond i samarbeid med myndighetene leter etter nytt land hvor innbyggerne fra Graveyard Pond kan skape en trygg fremtid."