Hjem
Senter for internasjonal helse

Nyhetsarkiv for Senter for internasjonal helse

Professor emeritus Gunnar Kvåle sier at klimaendringer vil føre til større helseplager enn tobakk.
Forsker ved Senter for internasjonal helse, Ingunn M. S. Engebretsen snakker om sitt brennende engasjement for global helseforskning.
Visjon2030 var en nasjonal innovasjonsdugnad for global utdanning og helse som fant sted i Trondheim 2. og 3. mars 2015. Konferansen diskuterte løsninger som kan bidra til hvordan verden kan oppnå de universelle bærekraftsmålene som skal vedtas i FN til høsten, med spesifikt fokus på områdene helse og utdanning.
Hvis barn får i seg for lite vitamin B12, kan det påvirke deres evne til å lære resten av livet.
Ved Senter for internasjonal helse, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, er det ledig ei mellombels stilling som stipendiat (100 %) for ein periode på 3 år.
Professorene Bente Moen og Gunnar Kvåle savner diskusjon om implikasjonene av klimaforandringer i en ny rapport om forbedring av styringssystemer for global helse.
Forskerutdanning ved Senter for internasjonal helse ved Universitet i Bergen gir muligheter i hjemlandet.
Ni personer fra UiB har deltatt i den årlige Worldwide Universities Network (WUN) -konferansen, bl.a. to fra SIH.
På Høyden skriver at "Små barn med hiv-positive mødre kan trygt få morsmelk, dersom de også får riktig type medisin."
Spedbarn som ammes av HIV-positive mødre blir ikke HIV-smittet hvis de behandles med visse medikamenter, viser ny forskning fra Universitetet i Bergen.
Denne våren tilbyr SIH et nytt kurs i helseøkonomi. Kurset vilvære åpent for både master-og doktorgradsstudenter.
Et nytt forskningssenter skal forbedre mødres og spebarns helse i den tredje verden. Centre for Intervention Science in Maternal and Child Health åpnet 15. oktober.
Torleif Lunde deltar i år på Forskningstorget med stasjonen "Verdens farligste dyr" - som ikke er en løve eller krokodille, men malariamyggen.
Mange norske aktører jobber aktivt for å bedre tilgangen til og kvaliteten på helsetjenester globalt. Senter for internasjonal helse er en av dem.
Professor Thorkild Tylleskär og PhD-student Marte Jürgensen skal begge delta med innlegg på årets Christiekonferanse som finner sted i Grieghallen den 25. april.
- Dyktige leger har en interesse for mennesker som ikke er ulik antropologens, sier Kristian Heggenhougen i et intervju i Legeforeningens tidsskrift.
Helsearbeidere i konfliktområder gjør en formidabel innsats på det medisinske feltet, men også med voldsforebygging og fredsskapende arbeid. Nå lanseres sju nettbaserte gratiskurs for de som ønsker å lære mer om medisinsk fredsarbeid.

Sider