Hjem

DIPA

Ordsky med nøkkelord knyttet til forskningsgruppens fokusområder.

DIPA (Discretion and Paternalism)

DIPA er en av forskergruppene ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, og er tilknyttet Centre for Research on Discretion and Paternalism.

I DIPA-gruppen er vi opptatt av å studere forholdet mellom staten og borgerne, med særlig fokus på statens maktutøvelse overfor innbyggerne og hvordan slike inngrep blir rettferdiggjort.

Sentrale forskningstemaer er beslutningstaking og skjønnsutøvelse, paternalisme, legitimeringsstrategier, policyutforming, holdninger i befolkningen, velferdssystemer, globalisering, barns rettigheter og bærekraftsmålene.

Les mer om forskningsprofilen

Nytt, tverrfaglig masteremne
Bildet viser emneansvarlig Marit Skivenes og tekst med spørsmål som vil være relevant for kurset.

Utfordringer i moderne velferdsstater

- Unik mulighet for studenter som er interessert i forskning på makt, velferdsstaten og beslutningsteori, sier Marit Skivenes.

NYHETER | SENTERÅPNING
Illustrasjonsfoto som viser irakiske barn som leker, brukt som del av sak om åpning av et nytt senter for barnevernsforskning ved Universitetet i Bergen (UiB).

Millionbeløp til barnevernsforskning

Professor Marit Skivenes mottar 10 millioner fra Forskningsrådet til barnevernsforskning. Det nye tilskuddet inngår i hennes nye store senter, som blir et kraftsentrum i europeisk forskning på barn og deres rettigheter.

NYHET
Professor Marit Skivenes, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen (UiB).

Banebrytende barnevernsforskning ga toppstipend fra EU

Professor Marit Skivenes har fått det prestisjefylte Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsråd (ERC). Hun mottar stipendet for nytenkende forskning på barnevernsystemet og skjønnsutøvelse i ulike land.

Seminarer

Forskergruppemøter for DIPA holdes torsdager kl 14.15 - 15.45.

Enkelte av forskergruppens seminarer arrangeres i samarbeid med Centre on Law and Social Transformation og forskergruppen Rett, Demokrati og Velferd ved Høgskulen på Vestlandet. Disse seminarene er tverrfaglige med forskere og studenter fra ulike fagfelt.

Undervisning

Fra våren 2019 vil forskergruppen være ansvarlig for masteremnet AORG325: Skjønn og paternalisme. Emnet ser på forhold som makt, velferdsstaten og beslutningsteori. Emnet er tverrfaglig, og åpent for studenter innenfor samfunnsvitenskap, psykologi og rettsvitenskap.

Kontakt

Forskergruppeleder: Professor Marit Skivenes

Logo  for Centre for Research on Discretion and Paternalism

Forskergruppen DIPA er tilknyttet Centre for Research on Discretion and Paternalism. Senteret adresserer et av kjernespørsmålene innenfor samfunnsvitenskapen, nemlig relasjonen mellom stat og individ. Gjennom ulike prosjekter undersøkes offentlig skjønnsutøvelse, myndighetenes bruk av makt overfor innbyggerne og hvordan slike inngrep legitimeres. Forskningen er forankret i den statsvitenskapelige tradisjonen ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, men bringer også inn innsikter fra blant annet rettsvitenskap, sosiologi, filosofi og psykologi. Les mer: discretion.uib.no