Hjem
Institutt for økonomi

Hovedinnhold

Hvem kan søke?

Du må ha generell studiekompetanse og MATRS, altså S1+S2 eller R1.

Hvordan finner jeg profesjon på Samordna Opptak?

her (ekstern lenke til Samordna Opptak) og skriv 184698 inn i “Søk” feltet øverst til venstre.

Hva er fordelen med profesjon versus bachelor?

Opptak på profesjon gir deg automatisk rett til å ta mastergrad. Videre gir profesjon deg en sterkere spesialisering i økonomiske kurs og metode enn bachelor (du kan søke overgang til bachelor dersom du ønsker en bachelorgrad). Profesjon inneholder også kurs som er eksklusive for profesjonsstudenter (ECON381 Praksisbasert prosjektarbeid). Merk at profesjon er en 5-årig integrert grad, så du får ikke bachelorgrad etter 3 år, men du får altså mye annet.

Har dere eksklusive kurs for profesjonsstudenter?

Ja, emnet ECON 381 Praksisbasert prosjektarbeid er kun åpent for profesjonsstudenter. I dette kurset arbeider man i gruppe for en ekstern oppdragsgiver. Vi har for eksempel Sparebanken Vest, BKK, Equinor, og Konkurransetilsynet som samarbeidspartnere.

Hva tror dere opptaksgrensen blir i år?

I fjor var den nesten 49 poeng (for førstegangssøkere) og vi antar den blir ca den samme i år, men det er umulig å si sikkert. Du har lite å tape på å sette profesjon øverst på prioriteringslisten din på Samordna Opptak - kommer du ikke inn så søker du automatisk på studiet du har satt som nummer to.

Hva er forskjellen til siv.øk ved Norges Handelshøyskole (NHH)?

Siv.øk er en bred utdannelse i økonomisk-administrative fag, mens profesjonsstudiet gir deg spesialisering i økonomi og metode helt fra starten av. Hovedfokus i profesjonsstudiet er samfunnsøkonomiske kurs, men du kan ta bedriftsøkonomiske kurs inkludert finans gjennom kurs ved UiB og valgemner på NHH (masternivå).

Hvordan er fordelingen av ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål?

Halvparten fra hver.

Kan jeg bytte til bachelor i samfunnsøkonomi hvis jeg ønsker å ta en bachelorgrad?

Overføring til bachelorstudiet er noe du kan søke om, og blir avgjort på individuelt grunnlag. Du kan også søke om opptak på bachelorstudiet gjennom Samordna Opptak.

Lærer en å programmere?

Ja. En rekke kurs har øvelser som inkluderer programmering.  Dette gjelder ECON240, ECON340, ECON341 og ECON343. Det er også anledning til å ta 30 studiepoeng valgfag i programmering på Institutt for Informasjonsvitenskap (kurskode INFO eller DATA).

Hvordan er studentmiljøet?

Vi har et svært aktivt miljø både for faglige og sosiale aktiviteter, inkludert bedriftspresentasjoner. Du får oversikt over noen av aktivitetene her.

Hva er typiske jobber for samfunnsøkonomer?

Samfunnsøkonomi minner litt om jus ved at det gir stor fleksibilitet og mange valgmuligheter når det gjelder jobb. Noen eksempler er utredning/analyse, både i privat og offentlig sektor, analyse og mer kundeorienterte oppgaver i finans/bank og forsikring, konsulentselskap og industriselskap. Noen er også gründere og leder egne bedrifter.

Hvor mye tjener samfunnsøkonomer?

En nylig undersøkelse viser at samfunnsøkonomer likner jurister både med tanke på lønnsnivå og lønnsutvikling, og hvor raskt en får fulltidsarbeid. Gjennomsnittslønn for samfunnsøkonomer i fulltidsarbeid var i 2017 rundt kr 880 000, mot 860 000 for jurister. 85 prosent av samfunnsøkonomer hadde fulltidsjobb året etter avlagt grad, mot 88 prosent for jurister.

Har dere samarbeid med NHH?

Ja! Vi har nært samarbeide med NHH og du kan ta godkjente valgemner på masternivå ved Norges Handelshøyskole.

Hvilke utvekslingsmuligheter er det?

UiB og Institutt for økonomi har mange spennende utvekslingsavtaler i blant annet USA, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Portugal og Spania.

Når kan jeg reise på utveksling?

Du kan reise på utveksling i ett eller to semestre. Vi anbefaler å reise ut i 4./5. semester eller 9. semester.

Hvem blir faddere til høsten?

Du får en “eldre” profesjonsstudent som fadder.

Kan jeg få godkjent kurs fra andre universitet/høyskoler?

Ja. Alle søknader om fritak for kurs behandles individuelt, etter at du har fått plass ved studiet. For obligatoriske kurs må det være stor grad av overlapp mellom kurs for at du skal få godkjenning. For valgfag er det enklere å få godkjent eksterne kurs.

Jeg går på et annet program ved UiB. Kan jeg søke om overgang?

Nei. Eneste opptaksmulighet til profesjon er gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april.

Hvor mye valgfag?

Du har 30 frie studiepoeng på bachelor og kan ta valgfag over hele UiB (eller på utveksling).  På master har du også 30 sp til valgemne samfunnsøkonomi, men disse må tas innen økonomi (ved UiB eller ved NHH, eller på utveksling).

Hvilke spesialiseringsmuligheter er det?

Vi har laget to profiler, avhengig av om du ønsker å sikte deg inn mot privat eller mot offentlig sektor. Du kan lese mer om dette her. I tillegg kan du i løpet av år 1+2+3 ta 30 studiepoeng i andre kurs (f.eks informatikk eller statsvitenskap). I tillegg kan du i løpet av år 4+5 velge ytterligere spesialisering innen samfunnsøkonomi ved 30 studiepoeng valgfag.

Jobber samfunnsøkonomer i privat eller offentlig sektor?

Begge! Andelen er nok rundt 50-50 for de som har tatt mastergrad de siste 10 årene. Her kan du lese intervjuer med tidligere masterkandidater.

Er det muligheter for internships?

Mange av våre studenter har internships hos spennende arbeidsgivere, og dette er noe vi oppfordrer til. Det vanligste er å ha internship fra sommeren etter 3. året og de påfølgende somrene.