Hjem
Institutt for økonomi

Hovedinnhold

Hvem kan søke?

Du må ha generell studiekompetanse samt enten MATRS (S1 eller R1) eller MATTE4 (gjennomsnittskarakter minst 4 i 1P+2P).

Hvordan finner jeg bachelor på Samordna Opptak?

her (ekstern lenke til Samordna Opptak) og skriv 184369 inn i Søk feltet øverst til venstre.

Hva er fordelen med bachelor versus profesjon?

Bachelorutdannelsen har de samme kjernekursene som profesjon, men du får større anledning til å ta valgfag utenom økonomi (f.eks i informatikk eller statsvitenskap), i alt 60 studiepoeng (1 år). Bachelor har en fordel relativt til profesjon i og med at vi har satt av plass til valgemner allerede første semester. Merk at i motsetning til profesjon gir bachelor ikke automatisk opptak til master. 

Hva tror dere opptaksgrensen blir i år?

Ifjor var den 45,8 (for førstegangssøkere) og vi antar den blir ca den samme i år, men det er umulig å si sikkert. Du har lite å tape på å sette bachelor øverst på prioriteringslisten din på Samordna Opptak - kommer du ikke inn så søker du automatisk på studiet du har satt som nummer to.

Hva er forskjellen til siv.øk ved Norges Handelshøyskole (NHH)?

Siv.øk er en bred utdannelse i økonomisk-administrative fag med mange obligatoriske kurs, mens bachelor gir deg mer fleksibilitet. Du kan spesialisere deg i økonomi fra starten av, eller du kan ta valgfag i for eksempel statsvitenskap eller i datafag. Siv.øk er en integrert 5-årig utdannelse, i likhet med vår profesjonsutdannelse, mens bachelor er en 3-årig utdannelse med mulighet til å søke master etterpå.

Hvordan er fordelingen av ordinær kvote og kvoten for førstegangsvitnemål?

Halvparten fra hver.

Kan jeg bytte til profesjon i samfunnsøkonomi underveis i studiet?

Nei. Eneste opptaksmulighet til profesjon er gjennom Samordna opptak. Søknadsfristen er 15. april.

Får en automatisk opptak på master som bachelorstudent?

Nei, du må søke opptak til mastergrad i samfunnsøkonomi etter endt bachelorstudium. Erfaringsmessig trenger du rundt C.5 (altså halvveis mellom C og B) i snitt for å komme inn på master.

Lærer en å programmere?

Ja. En ECON 240 har øvelser som inkluderer programmering. Det er også anledning til å ta valgfag i programmering på Institutt for Informasjonsvitenskap (kurskode INFO eller DATA).

Hvordan er studentmiljøet?

Vi har et svært aktivt miljø både for faglige og sosiale aktiviteter, inkludert bedriftspresentasjoner. Du får oversikt over noen av aktivitetene her.

Hva er mulighetene etter å ha tatt en bachelorgrad?

Du kan enten søke om jobb, eller du kan søke om opptak ved et masterprogram i økonomi, for eksempel masterstudiet i samfunnsøkonomi ved UiB men det finnes mange andre muligheter. Noen av våre tidligere studenter tar mastergrader ved velkjente utenlandske universitet som LSE og Oxford, og andre tar mastergrad i Norge.

Kan jeg søke om å ta mastergrad ved NHH?

Ja det kan du, men typisk etter å ha tatt noen ekstra kurs i øk.adm fag. Kontakt studieavdelingen ved NHH for ytterligere informasjon.

Hvor mye tjener samfunnsøkonomer?

En nylig undersøkelse viser at samfunnsøkonomer med mastergrad likner jurister både med tanke på lønnsnivå og lønnsutvikling, og hvor raskt en får fulltidsarbeid. Gjennomsnittslønn for samfunnsøkonomer i fulltidsarbeid var i 2017 rundt kr 880 000, mot 860 000 for jurister. 85 prosent av samfunnsøkonomer hadde fulltidsjobb året etter avlagt grad, mot 88 prosent for jurister.

Har dere samarbeid med NHH?

Ja masterstudenter kan ta valgfag ved NHH.

Hvilke utvekslingsmuligheter er det?

UiB og Institutt for økonomi har mange spennende utvekslingsavtaler i blant annet USA, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Portugal og Spania.

Når kan jeg reise på utveksling?

Du kan reise på utveksling i ett eller to semestre. Vi anbefaler å reise ut i 4. semester, men du kan spesialtilpasse dette. Siden du har mange valgfag i bachelorgraden, er det typisk ikke et stort problem å få godkjent kurs fra utlandet.

Hvem blir faddere til høsten?

Du får en “eldre” bachelorstudent som fadder.

Kan jeg få godkjent kurs fra andre universitet/høyskoler?

Ja. Alle søknader om fritak for kurs behandles individuelt, etter at du har fått plass ved studiet. For obligatoriske kurs må det være stor grad av overlapp mellom kurs for at du skal få godkjenning. For valgfag er det enklere å få godkjent eksterne kurs. 

Jeg går på et annet program ved UiB. Kan jeg søke om overgang?

Ja, du kan få overgang etter individuell vurdering.

Hvor mye valgfag?

Du har 60 frie studiepoeng (1 år) og kan ta valgfag over hele UiB eller på utveksling

Hvilke spesialiseringsmuligheter er det?

Vi har laget to profiler, avhengig av om du ønsker å sikte deg inn mot privat eller mot offentlig sektor. Du kan lese mer om dette her. I tillegg kan du ta 60 studiepoeng i andre kurs (f.eks informatikk eller statsvitenskap).

Jobber samfunnsøkonomer i privat eller offentlig sektor?

Andelen er rundt 50-50. Her kan du lese intervjuer med tidligere masterkandidater.