Hjem
Institutt for økonomi
Fordypning på bachelornivå

Anbefalte fagprofiler i samfunnsøkonomi

For dem som ønsker tydeligere fordypning i løpet av studiet, har instituttet laget to anbefalte fagprofiler.

Hovedinnhold

  • «Velferd og politikk» er anbefalt for studenter som sikter seg inn mot å jobbe i offentlig sektor
  • «Bedrift, strategi og marked» er anbefalt for studenter som sikter seg inn mot å jobbe i privat sektor

Listen over emner vil bli oppdatert og vil derfor endre seg over tid, men vil alltid bestå av emner som naturlig hører sammen innenfor de to profilene. Du kan selvsagt velge fordypning etter egne ønsker, og du kan kombinere emner på tvers av profilene. Det er først og fremst i de to siste semestrene at løpene skiller seg fra hverandre.

SemesterVelferd og politikk
5 (høst)ECON220 - Velferdsstatens økonomi
ECON243 - Videregående matematikk og optimering
ECON260 - Næringsøkonomi og konkurransepolitikk
6 (vår)ECON217 - Challenges of Global Poverty
ECON218 - Næringsstruktur og internasjonal handel/
ECON225 - Politisk økonomi: økonomiske perspektiver
ECON290 - Bacheloroppgave (obligatorisk)

 

SemesterBedrift, strategi og marked
5 (høst)ECON243 - Videregående matematikk og optimering 
ECON260 - Næringsøkonomi og konkurransepolitikk 
ECON261 - Investering og finansiering I
6 (vår)ECON218 - Næringsstruktur og internasjonal handel 
ECON263 - Bedriftsøkonomi for samfunnsøkonomar
ECON264 - Financial Technology 
ECON290 - Bacheloroppgave (obligatorisk)