Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Kunnskap om arbeidstakeres sykefravær og sammenhengen mellom barn og foreldres sosiale og økonomiske posisjon er begge tema i ny doktorgrad.
Senkning av inntektsskatten er en høyst usikker vei å gå for å styrke konkurranseevnen.
Master i samfunnsøkonomi Simen Ulsaker vann Konkurransetilsynet si årlege konkurranse om beste masteroppgåve
Kunnskap om aldring, familiebånd og velferdspolitikk i fokus i nytt forskningsprosjekt.
-Høyres argumenter for fjerning av formuesskatt er dårlige, mener Bjørn Sandvik.
-Ikke nødvendig å gjøre det samme, men stå likestilte
Vinner av essaykonkurranse hevder at markedsøkonomi og et kommersielt samfunn er viktigere for tillit mellom folk enn velferdsstaten
Lovutvalg skal se på hvordan prinsippet om god handelskikk og hensynet til forbrukerne best kan ivaretas i dagligvaresektoren.
Valg av måleinstrument avgjørende for analyseresultatet.
Betydningen av økonomiske insentiver og uføres restarbeidsevne.
NAV-reformen fikk ikke flere i arbeid og færre på trygd.
God hjemmepleie av aldrende foreldre hindrer døtres frafall fra arbeidslivet
Nationalfondet til fremme av sosialøkonomisk opplysningsarbeid sin årlige pris på kr 15 000 for beste masteroppgave i samfunnsøkonomi på NHH og UiB (Institutt for økonomi) er utdelt.
Mannlige sjefer viktig forbilde for å få flere til å ta pappaperm.
Økt stykkpris for helsetjenester reduserer ventetid og øker aktivitetsnivået ved sykehusene.
Den pågående økonomiske krisen er dyp og ikke forutsett, men det er ingen grunn til å mene at den er koblet til klima-, olje-, råstoff- eller matkriser i verden. Om noen år er økonomien tilbake på sporet igjen.
-Hver gang debatten om mødre bør amme dukker opp, vekker den et voldsomt engasjement. Og det gjør den til stadighet.
Flere land bør prioritere behandling og oppfølging av for tidlig fødte barn

Sider