Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Førsteamanuensis Katrine Løken, Gruppe for trygdeøkonomi ved Institutt for økonomi, argumenterer for at barnehageopptaket bør revideres. Familiepolitikk er en av Høyresidens kjernesaker, og den nye regjeringen har allerede annonsert at de vil redusere fedrekvoten og øke kontantstøtten, men hva med barnehageopptaket?
Ny forskning på norsk fedrekvote viser at det er en sterk smitteeffekt mellom kolleger når det handler om uttak av pappapermisjon.
Et utvalg nedsatt av Regjeringen skal innen utgangen av 2014 gjøre en vurdering av hvordan finansiering innen universitets- og høyskolesektoren bør gjøres i framtiden.
Ny studie viser at barn med en uføretrygdet far eller mor oftere selv blir ufør innen de er 40 år.
Konferansen er et av Europas viktigste møtesteder for forskere innen utviklingsøkonomi, og er den 12. i rekken.
Nationalfondet til fremme av sosialøkonomisk opplysningsarbeid sin årlige pris på kr 15 000 for beste masteroppgave i samfunnsøkonomi på NHH og UiB (Institutt for økonomi) er utdelt.
Studentar ved Institutt for økonomi har stemt over kven som fortener ein pris.
-Støtten rasjonaliserer bort bønder og gårdsbruk, forringer kulturlandskap og miljøgoder og stimulerer til produksjon av standardiserte, volumbaserte varer.
BECCLE sto denne uken som arrangør av den årlige konferansen for CLEEN-nettverket
Bilbeskatningen er feilt innrettet. Avgiftene bør endres fra eierskap til bruk.
Ekspertutvalg foreslår ny lov som skal sikre effektive forhandlinger og lavere priser i dagligvaremarkedet.
Dagens 35-åringar må sjølv bera den økonomiske byrda ved eigen auka levealder, noko som inneber at generasjonen deretter får ei lettare bør med å finansiera alderdomen til sine foreldre.
Folkehelsa er betre enn nokon gong, men med verdas høgaste andel av befolkninga som mottek helserelaterte trygder. Kan det ha samanheng med ei sjenerøs sjukelønsordning?
Utviklingen av forholdet mellom pensjonister og arbeidstakere gjør at flere må jobbe mer og lengre for å opprettholde et høyt velferdsnivå. Alternativet er drastiske velferdskutt eller høyere skattenivå.
Ny forskning viser at gründeres død i bedrifters første tiår skaper varig og dyp skade på selv de best drevne bedrifter.
-Du tror kanskje at politikere og statsmenn vil avvise 100 prosent skatt. Ikke vær så sikker på det.
Ny kronikk tar opp en del prinsipielle spørsmål om i hvilken grad manglende konkurranseevne kan sies å være årsaken til arbeidsledighet o.l.
Økt levealder må føre til høyere reell pensjonsalder.

Sider