Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

I EU-prosjektet SELFIE er UiB og Uni Research med på å utgreie gode modellar for behandling av samansette lidingar, som er venta å bli ei av dei største folkehelseproblema i Europa.
Professor Rune J. Hagen skriv i eit innlegg i Dagens Næringsliv at mindre bistand neppe gjev fleire flyktningar.
Professor Katrine Løken fikk Publikasjonsprisen 2015 for artikkel i prestisjetungt tidsskrift.
Professor Hans K. Hvide ved Institutt for økonomi ved UIB skal delta på NHH sin haustkonferanse med innlegget "Innovasjon og entreprenørskap: «Innovate or die!»"
Professor Hans K. Hvide ved institutt for økonomi stiller til frokostmøte på Litteraturhuset for å diskutere finans, fornuft og følelser.
Institutt for økonomi inviterte studentar til statsbudsjettkafè med streaming og analyser av samfunnsøkonomar ved UiB.
Professor Kjell Vaage ved Institutt for økonomi er av regjeringen oppnevnt til et utvalg som skal utrede etterlatteytelsene i folketrygden. Utredningen er en del av pensjonsreformen.
I ein fersk evaluering blir Senter for konkurransepolitikk (BECCLE) omtalt som ein suksess. Evalueringskomiteen peikar på at senteret har eit høgt aktivitetsnivå og tverrfagleg samarbeid som stimulerer til solid forskingsaktivitet.
Førsteamanuensis Astrid Louise Grasdal og Ivar Gaasland mottok studentane sin heiderspris for god undervisning i vår. Begge får skryt av studentane for å formidle faget på ein god måte.
I Norge er det en storstilt satsing på kildesortering og resirkulering av avfall. Tanken er at dette skal gi positive effekter for miljø og klima. Det er imidlertid vanskelig å se at kildesortering gir opphav til positive effekter av denne typen.
Torsdag 20. august held professor Rune Jansen Hagen innlegg om svensk bistandspolitikk. Hagen meiner den svenske bistanden kan konsentrerast ytterlegare med større overføringar til FN, The Global fund og Verdensbanken.
Les meir om korleis Institutt for økonomi og SV-fakultetet tek imot deg som ny års-, bachelor- eller masterstudent.
Set av laurdag 12. september! Institutt for økonomi vil invitere tidlegare og noverande studentar til ein hyggjeleg samankomst med mat og drikke, og fagleg påfyll.
Fagutvalget ved Institutt for økonomi vil til høsten arrangere en fadderuke for nye og gamle masterstudenter.
Hva hvis bøndene heller betales for å forsyne fellesskapet med miljøtjenester, mens maten i større grad importeres?
Hun var jenten som alltid var ferdig med matteboken i august. I dag er Katrine Vellesen Løken den yngste kvinnelige økonomiprofessoren i Norge noen sinne.
Søkjartala til samfunnsøkonomi har auka med heile 49% samalikna med fjoråret. Stadig fleire studentar kjempar om studieplassar i økonomifaget ved Universitetet i Bergen.

Sider