Hjem
Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

23 og 24 april arrangerast BECCLE sin første årlege konferanse i konkurransepolitikk.
Sjå opptak frå Civita sitt frokostmøte med mellom anna professor Rune Jansen Hagen måndag 13. april.
Etter pensjonsreforma er det 13 prosent fleire seniorar i privat sektor, men det er dei ressurssterke som er dei store vinnarane i pensjonssystemet.
Arbeidslinjen virker, men barnas skolegang må følges opp bedre.
Store grupper i arbeidsfør alder, først og fremst relativt unge kvinner og svært unge menn, har en økende tilbøyelighet til å bli forsørget av trygd.
Katrine Vellesen Løken og Harald Barsnes er bare i starten av trettiårene, men har begge utmerket seg vitenskapelig.
Hugo Chavez kastet vekk en gylden mulighet til å gjøre noe med den ekstreme ulikheten i Venezuela. Men som andre populister viste han en suveren forakt for beskrankninger på sin maktutøvelse.
Vi gratulerer Magne Mogstad med professorat ved University of Chicago og med 2015 Sloan Research Fellowship!
Forskartalentet Katrine Vellesen Løken (31) kan titulere seg med å vere Noregs yngste kvinnelege økonomiprofessor nokonsinne.
Gruppe for trygdeøkonomi ved Universitetet i Bergen har fått svært gode skussmål for sine aktivitetar dei siste fem åra i ei fersk evaluering. Internasjonalt forskingsnettverk og høg kvalitet på forskinga vert trekt fram i den eksterne evalueringa.
Trygdeforskningsseminaret 2014 ble arrangert 1.-2. desember i Bergen med ca. 90 deltakere. Seminaret bestod av både inviterte foredragsholdere fra inn- og utland, samt parallelle sesjoner med bidragsytere fra det norske trygdeforskningsmiljøet.
Førsteamanuensis Katrine Vellesen Løken ved Institutt for økonomi er en av forskerne ved UiB som har fått milliontildeling gjennom FRIPRO-programmet for unge forskertalenter. Vi gratulerer!
Kring 100 samfunnsøkonomar frå heile Noreg var samla til det årlege Forskermøtet som gjekk av stabelen 5-6 januar 2015 i Bergen.
Et konjunkturavhengig dagpengesystem med lenger dagpengeperiode i dårlige tider og kortere dagpengeperiode i gode tider kan være velferdsforbedrende.
Gjennom omstillinger av matpolitikken kan Norges bidrag til globale utslipp reduseres med fire prosent, dvs. tilsvarende 40 prosent av de samlede utslippene fra norske personbiler. Dette skriver førsteamanuensis ved institutt for økonomi, Ivar Gaasland, i en kronikk i Dagens Næringsliv.
– Dette markerer at konkurranseøkonomi er et viktig og aktuelt forskningsfelt, sier professor Tommy S. Gabrielsen, daglig leder ved BECCLE.

Sider