Hjem

Institutt for økonomi

Nyhetsarkiv for Institutt for økonomi

Den sterke lønnsutviklingen i Norge de siste femten årene har gått utover landets konkurranseevne. En ramme for lønnstillegg som er et prosentpoeng lavere enn ved 2012-oppgjøret kan være første steg på vei mot en styrket konkurransekraft.
Professor Tommy Staahl Gabrielsen og postdoktor Ivar Gaasland ved Institutt for økonomi skal være med i et nytt utvalg nedsatt for å evaluere systemet for balansering av råvaremarkedene i jordbruket. Ifølge landbruks- og matminister Sylvi Listhaug ønsker regjeringen sterkere konkurranse i næringsmiddelindustrien.
Et eksperiment gjennomført ved UiB viser at låntakere motiveres i større grad av moralske faktorer enn kontraktstypen når det gjelder tilbakebetaling av lånet. Nå publiseres funnene i en spesialutgave av Review of Income and Wealth med fokus på fattigdom, utvikling og atferdsøkonomi.
Kjell Vaage og Espen Bratberg fra Institutt for økonomi og Gruppe for trygdeøkonomi bidrar under forskningsrådets formidlingskonferanse for programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM).
Førsteamanuensis Katrine V. Løken ved Institutt for økonomi tildeles årets Sandmo Junior Visiting Fellowship.
Fersk forskning fra Institutt for økonomi ved UiB og Uni Rokkansenteret viser at et usikkert arbeidsmarked leder til lavere sykefravær.
Utvidet fødselspermisjon har ingen innvirkning på foreldre eller barns adferd eller prestasjoner, men bidrar til å øke forskjellen på fattig og rik. Dette viser en ny studie som førsteamanuensis Katrine Løken legger frem i Bergens Tidende.
UiB-professor Steinar Vagstad avviser argumentet om at rushtidsavgift vil gå utover samfunnets fattigste.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil legge ned det såkalte Duckert-utvalget, som professor Steinar Vagstad ved Institutt for økonomi, UiB skulle delta i.
18. og 19. november deltar Institutt for økonomi og Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE) i en workshop i nærings- og helseøkonomi i regi av Peder Sather-senteret ved University of California, Berkeley.
«Det er overraskende at NHO så åpenbart støtter proteksjonisme når en vet hvor avhengig andre norske næringer er av fri handel», skriver Ivar Gaasland i en kronikk i Dagens Næringsliv.
Den 24. oktober deltar professor Eirik S. Amundsen på arrangementet Den gröna sessionen: Öresund i Europa
Førsteamanuensis Katrine Løken, Gruppe for trygdeøkonomi ved Institutt for økonomi, argumenterer for at barnehageopptaket bør revideres. Familiepolitikk er en av Høyresidens kjernesaker, og den nye regjeringen har allerede annonsert at de vil redusere fedrekvoten og øke kontantstøtten, men hva med barnehageopptaket?
Ny forskning på norsk fedrekvote viser at det er en sterk smitteeffekt mellom kolleger når det handler om uttak av pappapermisjon.
Et utvalg nedsatt av Regjeringen skal innen utgangen av 2014 gjøre en vurdering av hvordan finansiering innen universitets- og høyskolesektoren bør gjøres i framtiden.
Ny studie viser at barn med en uføretrygdet far eller mor oftere selv blir ufør innen de er 40 år.
Konferansen er et av Europas viktigste møtesteder for forskere innen utviklingsøkonomi, og er den 12. i rekken.

Sider