Hjem
Eiendomsavdelingen
Campus og bygg

UiBs læringsarealer

På denne og tilhørende sider kan du lese mer om arbeidet som er gjort med de forskjellige typene læringsarealer på UiB.

Neste
Læringsarealer i Ulrike Pihls hus
UiB campus skal være et attraktivt sted å bruke studietiden sin. Læringsarealene skal innby til aktiviteter som gir gode læringsutbytter og bygger fagligsosial tilhørighet. På denne og tilhørende sider kan du bli kjent med flere av UiBs nyeste læringsarealer.
Foto/ill.:
Eivind Senneset
1/2
Læringsarealer på Jussbygget
Foto/ill.:
Eivind Senneset
2/2
Tilbake

Hovedinnhold

De siste årene har UiB brukt mye ressurser på å renovere og modernisere læringsarealet på campus. Et av målene har vært å oppgradere de mange uformelle læringsarealene slik at studentene velger å bruke campus til studier når de ikke har undervisning.

Det skal finnes godt utformede plasser til både samarbeid og individuelle studier.

UiB har en holistisk tilnærming til læring, og vi regner hele campus som et stort læringsareal. Tradisjonelt har man delt mellom formelle og uformelle læringsarealer, men disse begrepene er i oppløsning, og mange av tiltakene som er gjort de siste årene handler om å lage fleksible arealer som kan benyttes til mange forskjellige former for læring.

Et eksempel på dette er den stadig tilbakevendende utfordringen med nok lesesalsplasser under eksamensperioden, satt opp mot behovet for nok undervisningsrom under den ordinære delen av semesteret. En av løsningene er å innrede fleksible rom, der forelesere og studenter raskt kan endre rommet til sitt behov. Undervisningsrom kan på denne måten også brukes til gruppearbeid eller som lesesaler når det trengs.

På sidene under kan du lese mer om noen av stedene der vi har oppgradert læringsarelene til den nye standarden.