Hjem
Dannelsesemner

Nyhetsarkiv for Dannelsesemner

Danningsemnet Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter ved UiB set fokus på pandemiar og universitetet si rolle i komplekse og uoversiktlege samfunnsutfordringar.
"Jan Reinert var den som gav meg troen tilbake på den tverrfaglige diskusjonen i norsk akademia", lyder begrunnelsen.
Nettverket Concerned Students skriv om danningsemnet "VIT212 Klima: Kva veit me? Kva bør me gjere?" i eit blogginnlegg på heimesida si.
Tre av redaksjonsmedlemmene i det nylanserte tidsskriftet Røyst er tidligere studenter på dannelsesemnene
Universitetene skal dekke samfunnsbehov, men de skal også være forut for sin tid. Dannelseskonferansen "Education for Innovation?" tar debatten om innovasjon.
Jan Reinert Karlsen fekk nesten ein allergisk reaksjon då han vart spurt om å jobbe med dannelse. Så oppdaga han at dannelse er så mykje meir enn klaver og fin konversasjon.