Hjem
Dannelsesemner

Nyhetsarkiv for Dannelsesemner

Danningsemnet Global helse: Etikk, politikk og menneskerettigheter ved UiB set fokus på pandemiar og universitetet si rolle i komplekse og uoversiktlege samfunnsutfordringar.
– Jan Reinert var den som gav meg troen tilbake på den tverrfaglige diskusjonen i norsk akademia, lyder begrunnelsen for nominasjonen.
Tre av redaksjonsmedlemmene i det nylanserte tidsskriftet Røyst er tidligere studenter på dannelsesemnene
Universitetene skal dekke samfunnsbehov, men de skal også være forut for sin tid. Dannelseskonferansen "Education for Innovation?" tar debatten om innovasjon.