Hjem
Institutt for fremmedspråk
studier

Hva vil det si å studere engelsk?

Engelskfaget ved Universitetet i Bergen er blitt utrolig populært og mange søker seg inn. Men hva vil det egentlig si å studere engelsk ved UiB?

Bilde av Big Ben
Med et studium i engelsk sitter studentene igjen med god kunnskap om engelsk språk, litteratur og kultur.
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Engelskfaget kan bli brukt til så mangt. Tar man et årstudium i engelsk, er man kvalifisert til å undervise på grunnskole- og videregåendenivå. Det treårige bachelorstudiet gir deg spesialisert kunnskap innenfor engelskspråklig lingvistikk, samt britisk og amerikansk litteratur og kultur.

Etter bachelorgraden velger flere å studere videre på et toårig masterstudium. Her velger man å fokusere på et av spesialiseringsfeltene: engelskspråklig lingvistikk, amerikansk litteratur og kultur eller britisk litteratur og kultur. All undervisning, innleveringer og eksamener foregår på engelsk.

Forventninger om et språkkurs

Mange studenters forventning til engelskstudiet er at man skal lære engelsk språk. For fagkoordinator Lene Johannessen er det viktig å påpeke at engelskstudiet først og fremst ikke er et språkkurs.

– Nå har vi jo engelsk helt fra grunnskolen av, så mange har en formening om at engelsk blir så greit, for det kan man. Men vi sier stadig vekk at engelskkurset ikke er et språkkurs. Mange blir nok bedre i engelsk i løpet av studiet, men engelskstudiet er et lingvistikk-, litteratur- og kulturstudium.

Den lingvistiske delen av studiet fokuserer på fonetikk og fonologi i det engelske språket, samt syntaks og morfologi. Den litterære delen tar for seg amerikansk og britisk litteratur over en lang tidsperiode. Her vil studentene blant annet få kjennskap til litterære sjangere, lære å analysere og forstå tekster ut i fra et kulturelt og historisk perspektiv, samt få øvelse i å uttrykke seg akademisk på skriftlig og muntlig engelsk.

Lene Johannesen påpeker også at allerede etter det første året vil studentene sitte igjen med et bredt sett av ferdigheter innenfor engelsk språk, litteratur og kultur. Denne kunnskapen kan også videreutvikles ved å fortsette studiet videre på bachelor- og masternivå.

Fulbright Foundation

Gjennom Fulbright Foundation mottar Institutt for fremmedspråk vitenskapelige ansatte fra USA, som blant annet underviser i de forskjellige engelskfagene. Disse bringer med seg spesiell kompetanse innenfor fagfelt man ellers ikke får tilgang til ved instituttet. Lene Johannesen utbroderer:

– Dette er en ordning vi har hatt lenge og som har fungert utrolig bra. Vi tar også imot «Teaching assistants», som er studenter fra USA som kommer hit og er med på undervisningen. Disse har for eksempel gitt skrivekurs for studentene på 100-nivå. Dette har vært svært vellykket og er et godt tilbud til studentene.

Hvem passer engelskstudiet for?

Det anbefales at studentene har tatt en fordypning i engelsk på videregående, men dette er ikke en forutsetning. Tidligere masterstudent og seminarleder Jan Jacob Hoffmann (24) påpeker at de viktigste forutsetningene er at man er god til å formulere seg på engelsk og at man har en interesse for faget.

– Engelskstudiet er for de som har en lidenskap for engelsk, enten det er språk, kultur eller litteratur. For meg var det min lidenskap for britisk litteratur som gjorde at jeg valgte å studere engelsk ved UiB.

Som både engelskstudent og seminarleder ser han at spesielt første året kan være krevende for nye studenter. Dette året skal man gjennom to kurs som tar for seg engelsk lingvistikk og to kurs som tar for seg henholdsvis amerikansk- og britisk litteratur og kultur.

– Lingvistikken kan være vanskelig og litteraturen kan være krevende. Men dersom man er engasjert nok vil man få et utrolig utbytte. Også må man huske at alt ikke er perfekt fra første semester. Det er det sjelden for noen. Men med tiden så vil man bli bedre og bedre.

Utveksling

Å reise på utveksling er noe som anbefales alle studenter som studerer fremmedspråk. Universitetet i Bergen har utvekslingsavtaler med universiteter over store deler av verden, hvor du blant annet kan studere fag som ikke tilbys ved UiB og få disse integrert i graden din. Ikke minst er det å ha oppholdt seg i et annet land over en lengre studieperiode en uvurderlig erfaring på mange måter. Masterstudent i engelsk, Suzanne Skintveit (25), har vært i York i to perioder under sitt studieløp. For henne har utveksling vært en utrolig opplevelse.

– På bachelornivå var jeg tilknyttet Norwegian Study Centre og fikk all min undervisning der. På masternivå var jeg også tilknyttet NSC, men all undervisning foregikk med andre masterstudenter ved University of York. Jeg anbefaler alle som har muligheten å reise på utveksling. Man lærer så utrolig mye som det landet man drar til, om språket, skikk og bruk, folket, kulturen osv. Man får nye venner og man utfordrer seg selv! Jeg ville ikke vært foruten denne opplevelsen.

Utbytte av studiene

Med et studium i engelsk sitter studentene igjen med god kunnskap om engelsk språk, litteratur og kultur. Å studere engelsk i forbindelse med lærerutdanning er en naturlig komponent, men det å kunne ordlegge seg godt både skriftlig og muntlig på et globalt språk som engelsk, er en fordel i arbeidslivet generelt.

Nylig uteksaminert masterstudent Amrita Kaur (24) Jobber som kongresskonsulent i Bergen Reiselivslag. Hun startet engelskstudiene på grunn av sin interesse for engelsk språk og litteratur, men merker etter endt utdanning at studiene har gitt henne kunnskaper hun har fått mye bruk for i arbeidslivet.

– Jeg merker det at å kunne kommunisere godt på engelsk er verdt mye i min jobb! Og da mener jeg å faktisk ha dypere forståelse for språket og kunne ordlegge seg flytende. Det som er utrolig oppløftende er at jeg har fått skryt for engelskkunnskapene mine av sjefen og kollegaer! Jeg ser for meg at gode engelskkunnskaper er noe som alltid er en fordel, uansett hvilken jobb man ender opp med etter endt utdanning».