Hjem

Fransk

Main content

Le Grand Palais depuis le pont Alexandre III

Å studere fransk gir meir enn berre språket; det er ein inngang til ein kultur og ein historie som har påverka styresett og tankegods i heile verda.

Gjennom studiet av språket får ein innblikk i eit kulturelt og geografisk mangfold, og ein litteratur prega av opprør og tradisjon, rasjonalisme og lidenskap, individualisme og universelt engasjement.

Fagkoordinator: Sonia Cecilia Lagerwall

Studiekonsulent: Gita P. Rongevær

 

Språk- og litteraturstudiet høyrer nøye saman. Gode språkkunnskapar trengst for å skjøna dei litterære verka, og inngåande kjennskap til eit representativt utval tekstar er ein føresetnad for ei nyansert forståing av det franske språket. Difor er vekselspelet mellom desse to disiplinane grunnleggjande i studiet. Av forskningsfelta på franskseksjonen finn ein tema som vitenskapeleg språkbruk, møtet mellom naturvitenskap og litteratur, romanteori, leksikologi og identitetsproduksjon i Karibia. Gode kunnskapar i fransk språk, litteratur og kultur er etterspurde i mange yrkessamanhengar både nasjonalt og internasjonalt, innan for skule og utdanning, næringsliv, informasjonsarbeid, media, oversetting og kulturliv.

Franskstudier
Slik er det å studere fransk

Slik er det å studere fransk

Hva vil det egentlig si å studere fransk ved Universitetet i Bergen?

internasjonalisering
Margery Vibe Skagen

Internasjonalt boksamarbeid

Et litteratursamarbeid mellom Norge og Québec inkluderer forlag, bokhandlere og litteraturfestivaler: – Vi ønsker å gi studentene en opplevelse av hva litteraturstudiet er og kan brukes til, sier Margery Vibe Skagen, førsteamanuensis i fransk litteratur.
PhD-portrait
Francis Badiang Oloko in his office at UiB

Analysing the Cameroonian Climate Discourse

”I wanted to do something relevant that could serve a purpose and reach people outside of the field of linguistics. I do not want to do linguistics just for the sake of it”.

Europas grenser
Europa er i stadig endring. Forskargruppa Europas Grenser gir både historisk og notidig innsikt i det endrande biletet av europeisk identitet.

Forskar på eit Europa i endring

Grensene i Europa endrar seg, både mentalt og geografisk. Men kor går grensene? Kvar ligg Europas hjarte?

Klima

Norsk ungdom er klima-optimister

Ny teknologi vil bidra til å løse klimaendringene, tror norsk ungdom. Men de tror også på moderasjon.