Hjem

Fransk

Hovedinnhold

Le Grand Palais depuis le pont Alexandre III

Å studere fransk gir meir enn berre språket; det er ein inngang til ein kultur og ein historie som har påverka styresett og tankegods i heile verda.

Gjennom studiet av språket får ein innblikk i eit kulturelt og geografisk mangfold, og ein litteratur prega av opprør og tradisjon, rasjonalisme og lidenskap, individualisme og universelt engasjement.


Fagkoordinator: Øyvind Gjerstad

Studiekonsulent: Annelen Horsås

Eksamenskonsulent: Annelen Horsås

Språk- og litteraturstudiet høyrer nøye saman. Gode språkkunnskapar trengst for å skjøna dei litterære verka, og inngåande kjennskap til eit representativt utval tekstar er ein føresetnad for ei nyansert forståing av det franske språket. Difor er vekselspelet mellom desse to disiplinane grunnleggjande i studiet. Av forskningsfelta på franskseksjonen finn ein tema som vitenskapeleg språkbruk, møtet mellom naturvitenskap og litteratur, romanteori, leksikologi og identitetsproduksjon i Karibia. Gode kunnskapar i fransk språk, litteratur og kultur er etterspurde i mange yrkessamanhengar både nasjonalt og internasjonalt, innan for skule og utdanning, næringsliv, informasjonsarbeid, media, oversetting og kulturliv.

utveksling
Tre studenter sitter på fortauskanten i en gate i Frankrike

Fem gode grunner for å reise på utveksling

Som franskstudent er det å dra på utveksling en gyllen mulighet til å praktisere språket du studerer samtidig som du lærer den frankofone kulturen bedre å kjenne.

video
Om å studere fransk ved UiB

Kryss grenser med fransk

Er du interessert i språk, litteratur, politikk og samfunn? Gjennom denne videoen får du et innblikk i hva du lærer på franskstudiet.
Franskstudier
Slik er det å studere fransk

Slik er det å studere fransk

Hva vil det egentlig si å studere fransk ved Universitetet i Bergen?

PhD-portrait
Francis Badiang Oloko in his office at UiB

Analysing the Cameroonian Climate Discourse

”I wanted to do something relevant that could serve a purpose and reach people outside of the field of linguistics. I do not want to do linguistics just for the sake of it”.

Klima

Norsk ungdom er klima-optimister

Ny teknologi vil bidra til å løse klimaendringene, tror norsk ungdom. Men de tror også på moderasjon.