Hjem
Det humanistiske fakultet
Frankrike

Fransk-norsk studiesenter i Caen

Studentar på bachelorprogrammet i fransk kan ta delar av studiet ved studiesenteret i Caen.

Utsikt over Caen
Utsikt over mellomalderbyen Caen.
Foto/ill.:
Colourbox

Caen er ein by med litt over 100 000 innbyggarar som ligg i Nord-Frankrike. Caen er kjent for sin mellomalderarkitektur, og som åstad for store kampar under 2. verdskrig. Det er også ein viktig universitetsby, omlag 25 000 studentar studerar ved Université de Caen som er eit av dei eldste i Frankrike.

Kvar haust arrangerar Institutt for framandspråk eit sju vekers intensivt kurs ved studiesenteret i Caen for studentar på 100-nivå i bachelorprogrammet i fransk. Kurset tar for seg kulturkunnskap, fonetikk og praktiske språkferdigheiter. Det er også mogleg å ta andre kurs i Caen innan både språk, litteratur og kultur. Ta kontakt med studierettleiar på programmet for å få vite meir om innpassing i graden.

Les meir på studiesenteret sine nettsider.