Hjem
Historie

Nyhetsarkiv for Historie

2017 er full av muligheter. UiB tilbyr nye sivilingeniørstudier, lektorutdanning i historie og religion og profesjonsbaserte mediestudier. Arbeidstakere med fremtidens kompetanse utdannes i Bergen.
Professor Anders Bjørkelo går av med pensjon. Det ble behørig markert.
– Det vi høyrde om på forelesingane var det som møtte oss når vi gjekk ut døra, fortel historiestudent Susanne Hoggen Kippersund.
Svein Atle Skålevågs forskning om hvordan rettstaten Norge behandler tilregnelighetsspørsmålet har slått an.
Professor emerita Ida Blom døde 26. november, 85 år gammel.
Historiker Svein Atle Skålevåg ble nominert til årets Bragepris. Det hadde han aldri trodd skulle skje.
Studentene får erfaringer fra arbeidslivet mens arbeidsgiverne får bedre kjennskap til studentenes kvalifikasjoner.
Skeivt arkiv har den største samlingen av (skeiv) seksualitetshistorie i hele Norden. Nå ligger alt til rette for folk som vil utforske materialet.
Få ting opptar oss mer enn været. I en ny bok tar historikerne Magnus Vollset og Yngve Nilsen for seg meteorologiens historie i Norge.
Han blir beskrevet som en bauta innenfor norsk politisk historie. Historieprofessor Tore Grønlie går av med pensjon, og avslutningen på en imponerende karriere ble markert med brask og bram.
Historiestudenter lager radio for historieinteresserte.
Universitetet i Bergen har utnevnt tidligere utenrikskorrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld til æresalumn.
Handel og migrasjon over Nordsjøen og Austersjøen var vel så viktig for det moderne Europa som landa ved Middelhavet.
Midtausten-forskaren ser på korleis dagens hendingar heng saman med lange historiske linjer.
Sverre Håkon Bagge får Gad Rausings pris på en million svenske kroner for sin forskning på Europas historie i middelalderen.
Stortinget er sterkere enn du tror ifølge en aktuell bok om det norske parlamentet.
Romerrikets lange holdbarhet skyldes at sentralmakten tillot mangfold og i liten grad blandet seg bort i innbyggernes hverdagsliv.
Sigurd Jorsalfares reise fra Bergen til Jerusalem var ikke et av mange tilfeldige plyndringstokt. Han var først og fremst besatt av Jerusalem.

Sider