Hjem

Kunsthistorie

Kontakt

Fagkoordinator:
Siri Skjold Lexau, professor
E-post: Siri.Lexau@uib.no
Tlf.: 55 58 32 04


Studieveileder:
E-post: studieveileder@lle.uib.no

 

Kunsthistorikere ivaretar viktige samfunnsmessige oppgaver: De tar vare på fortiden, er med på å planlegge fremtiden og er en sentral aktør i utformingen av samtiden.

Kunsthistorie

Kunsthistorie gir kunnskap om kunst, arkitektur og visuell kultur i et historisk, sosialt, retorisk og estetisk perspektiv. Feltet vi utforsker er visuelle medier fra antikken til i dag; maleri, skulptur, fotografi, arkitektur, landskap for å nevne noe. Det både undervises og forskes i et bredt spekter av temaer og områder.

Reformasjonen 500 år

The Reformation and the Arts around the North Sea

How were medieval church buildings and their interiors treated through the Reformation? How were they subsequently adapted to new forms of Protestant worship?

Reformasjonen 500 år

Reformasjonen og kirkekunst

The Reformation: A Curse for Church Art? Facts and Myths.

Siste Publikasjoner

Images of Knowledge

Nora S. Vaage / Rasmus T. Slaattelid /Trine Krigsvoll Haagensen /Samantha L. Smith (eds.): Images of Knowledge. The Epistemic Lives of Pictures and Visualisations

Ny bok

Sigrid Lien og Hilde Wallem Nielsen: Museumsforteljingar. Vi og dei andre i kulturhistoriske museum

Kva forteljingar blir eigentleg fortalt i utstillingane vi får sjå i kulturhistoriske museum?