Hjem

Kunsthistorie

Hovedinnhold

Poseidon. Fragmentet er henta frå The Acropolis Museum.

Kunsthistorikere ivaretar viktige samfunnsmessige oppgaver: De tar vare på fortiden, er med på å planlegge fremtiden og er en sentral aktør i utformingen av samtiden.

Kunsthistorie gir kunnskap om kunst, arkitektur og visuell kultur i et historisk, sosialt, retorisk og estetisk perspektiv. Feltet vi utforsker er visuelle medier fra antikken til i dag; maleri, skulptur, fotografi, arkitektur, landskap for å nevne noe. Det både undervises og forskes i et bredt spekter av temaer og områder.

arktiske visualiseringer
Ellisif Wessel poserer med reinsdyr og slede

Norske settlerkvinner i det samiske nord

Godt plassert i nordområda skapte Wessel og Wiig, to kvinner frå borgarskapet i sør, sine eigne livsprosjekt. Der spelte fotografiet ei viktig rolle. Bileta dei skapte gir eit innblikk i livet deira, men også i deira blikk på det samiske.