Hjem
Senter for farmasi

Styringsgruppe for senter for farmasi

Mandat og medlemmer

Hovedinnhold

Mandat og sammensetning

I tråd med samarbeidsavtalen mellom Det medisinske fakultet (MED) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MNF) er det etablert en Styringsgruppe for senter for Farmasi.

Styringsgruppen er sammensatt av dekaner og fakultetsdirektørene ved MED og MNF, instituttledere ved Klinisk institutt 2 (K2) og Kjemisk institutt (KI), samt to studentrepresentanter. Senterleder er sekretær. Programutvalgsleder for farmasi er observatør.

Styringsgruppen skal minimum ha to faste møter i året og skal gjennomgå den økonomiske rammen for virksomheten, planlegging og oppfølgning av internt og eksternfinansiert forskningsaktivitet og langtidsplan for undervisning.