Home
Centre for Pharmacy

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Styringsgruppe for senter for farmasi

Mandat og medlemmer

Mandat og sammensetning

I tråd med samarbeidsavtalen mellom Det medisinske fakultet (MED) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MNF) er det etablert en Styringsgruppe for senter for Farmasi.

Styringsgruppen er sammensatt av visedekan og prodekan ved MEDog MNF, fakultetsdirektørene ved MEDog MNF, instituttledere ved Klinisk institutt 2 (K2) og Kjemisk institutt (KI), samt to studentrepresentanter. Senterleder er sekretær.

Styringsgruppen skal minimum ha to faste møter i året og skal gjennomgå den økonomiske rammen for virksomheten, planlegging og oppfølgning av internt og eksternfinansiert forskningsaktivitet og langtidsplan for undervisning.