Hjem
Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell samarbeidslæring (FEST)

Hovedinnhold

Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis (FEST) består av sentrene Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) og Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS), samt samfunnsfarmasi. Under fagområdet ligger forskningsgruppene i samfunnsfarmasi og alders- og sykehjemsmedisin og undervisningsgruppe i samfunnsfarmasi.

Fagområdet samarbeider om månedlige seminar, FEST-seminar.

Ønsker du å være med på TVEPS, eller delta i valg-TVEPS?

Ønsker du å studere farmasi?

Er du interessert i eldremedisin?

 

Ta gjerne kontakt med oss!