Hjem
Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell samarbeidslæring (FEST)
Nyhet

TVEPS og KOSMOS nominert til Kunnskapskommunens forsknings- og innovasjonspris

Elleve kommuner deler sammen ut forsknings- og innovasjonsprisen på Kunnskapskommunekonferansen 19. juni.

privsinner
Kjell Krüger fra SEFAS og Bergen kommune vant den første prisen i 2016.
Foto/ill.:
Katarina Lunde

Hovedinnhold

To av de nominerte kandidatene tilhører Fagområdet for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis; Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) og forskningsgruppen ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) som har utarbeidet og jobbet med KOSMOS-prosjektet.

TVEPS er nominert fordi 912 studenter siden 2012 har deltatt i tverrfaglige team som tilbringer en dag ved et sykehjem, kontor for hjemmebaserte tjenester eller barnehage og utarbeider en tverrfaglig tiltaksplan for enkelte pasienter som de legger fram for personalet der de har vært.

KOSMOS-gruppen har levert resultater fra en kompleks intervensjon som kan bedre livskvalitet for sykehjemspasienter og samtidig forbedre arbeidshverdagen til ansatte.

De øvrige ni kandidatene finner du her.

Vi gratulerer alle de nominerte og ønsker lykke til.