Hjem
Barnevern, likeverd og inkludering
Nyhet

Samarbeid mellom barnevern og skole

Hvordan brukes tverrprofesjonelle ansvarsgrupper for å støtte barn i tøffe livssituasjoner som trenger tett samarbeid mellom barnevern og skole? Dette har forskere med tilknytning til BLI undersøkt i en ny studie.

Ordene "let's work together" på en skoletavle
Foto/ill.:
colourbox.no

Hovedinnhold

I studien The use of multidisciplinary teams to support child welfare clients, rapporterer Elisabeth Hesjedal fra NLA Høgskolen og BLI, Anette Iversen (BLI), Hege Høivik Bye (ISP*, UiB) og Hilde Hetland (BLI OG ISP*), om intervjuer med 13 lærere og barnevernsarbeidere om hvordan de bruker tverrprofesjonelle ansvarsgrupper for å støtte barn i tøffe livssituasjoner som trenger tett samarbeid mellom barnevern og skole.

I analysen skildres tverrprofesjonelle ansvarsgrupper som verktøy for å arbeide løsningsorientert, lytte til barnet, støtte foreldrene, og at de kan lage rom for sosiale/miljømessige muligheter for suksessfulle samhandlinger, samt sikre skoledeltagelse gjennom tilpasset opplæring og støtte.


Les mer i den fagfellevurderte artikkelen:

Hesjedal, E., Iversen, A. C., Bye, H. H., & Hetland, H. (2015). The use of multidisciplinary teams to support child welfare clients. European Journal of Social Work, 1-15. doi:10.1080/13691457.2015.1084268

 

(*ISP: Institutt for samfunnspsykologi)