Hjem
Bergen Research Group for Innovation, Growth, Health and Technology (BRIGHT)

ENLIGHT

Optimale lysbetingelser for bedre hukommelse og humør.

ENLIGHT-prosjektet uforsker effekten av ulike lysmodaliteter på kognisjon og humør.
Foto/ill.:
Louise Bjerrum

Hovedinnhold

ENLIGHT-prosjektet undersøker hvorvidt lysterapi kan være en effektiv måte å forbedre tilværelsen for personer med demens. Mangelen på systematiske og grunnleggende studier med personer med demens gjør dette til et viktig for videre teoretisk og metodologisk utvikling.

ENLIGHT ønsker å undersøke hvordan ulike lysmodaliteter påvirker kognisjon og stemningsleie. 

Delstudium 1 og 2 består av eksponering for fire ulike lysbetingelser; blått, rødt, sterkt hvitt og svakt hvitt lys.  Delstudium 1 tester effektene av lys på kognitiv prestasjon. Delstudium 2 inkluderer to tester 1) en emosjons-gjenkjennelsesprotokoll, oppfattelsen av positive, negative og nøytrale ansiktsuttrykk, og 2) implisitt emosjonell læring (betinging). Eksperimentene vil foregå i lyslaboratoriet ved Det psykologiske fakultet. Spyttprøver tas for å måle melatonin. Hjerteratevariabilitet registreres.

Delstudium 1 og 2 vil inkludere tre grupper; unge friske voksne, eldre med demens og eldre uten demens. Dette vil kunne gi et innblikk i hvorvidt eventuell variasjon i effekt skyldes demens, eller aldersbetingede endringer.