Hjem
Bergen Research Group for Innovation, Growth, Health and Technology (BRIGHT)

ENLIGHT

Optimale lysbetingelser for bedre hukommelse og humør.

ENLIGHT
Foto/ill.:
Bjerrum

Hovedinnhold

ENLIGHT-prosjektet undersøker hvorvidt lysterapi kan være en effektiv måte å forbedre tilværelsen for personer med demens. Mangelen på systematiske og grunnleggende studier med personer med demens gjør dette til et viktig for videre teoretisk og metodologisk utvikling.

ENLIGHT ønsker å undersøke hvordan ulike lysmodaliteter påvirker kognisjon, stemningsleie og døgnrytme. Videre ønsker prosjektet å belyse hvordan dette kan anvendes i en klinisk kontekst.

Delstudium 1 og 2 består av eksponering av tre ganger to ulike lysbetingelser; rødt, grønt og blått lys med høy eller lav lysintensitet. Delstudium 1 tester effektene av lys på kognitiv prestasjon. Delstudium 2 inkluderer to tester 1) en emosjons-gjenkjennelsesprotokoll, oppfattelsen av positive, negative og nøytrale ansiktsuttrykk, og 2) implisitt emosjonell læring (betinging). Eksperimentene vil foregå i lyslaboratoriet ved Det psykologiske fakultet. Spyttprøver tas for å måle melatonin. Electroencephalogram, hjerteratevariabilitet og galvanisk hudrespons registreres.

Delstudium 1 og 2 vil inkludere tre grupper; unge friske voksne, eldre med demens og eldre uten demens. Dette vil kunne gi et innblikk i hvorvidt eventuell variasjon i effekt skyldes demens, eller aldersbetingede endringer.

Delstudium 3 er en randomisert kontrollert studie som gjennomføres hos hjemmeboende eldre med mild demens. Målet er å se hvordan terapilys i deltagerens stue påvirker døgnrytme, søvn, humør og fungering.