Hjem
Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett
NYTT MEDLEM

Nytt medlem: Hanne Skoe Cederkvist

Nemndsleder Hanne Skoe Cederkvist er nytt medlem i forskergruppen for familie-, barne-, arve- og personrett.

Hovedinnhold

Hanne Skoe Cederkvist har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2007). Hun arbeider som nemndsleder ved Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Vestfold og Telemark.

Prosjektet omhandler barns rett til medvirkning i saker som behandles av fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker. Prosjektet er tilknyttet prosjektet Children’s Right to Participation (Participation) ved Centre for Research on Discretion and Paternalism, Samfunnsvitenskapelig fakultet, UiB. Prosjektet mottar støtte fra Forskningsrådet.

Veiledere er professor Karl Harald Søvig (hovedveileder) og professor Marit Skivenes (biveileder).