Hjem
Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett

Nyhetsarkiv for Forskergruppe for familie-, barne-, arve- og personrett

For å markere 20 års-jublieet til barnekonvensjonen skal forskergruppen avholde en konferanse og utgi en bok om den.
Nemndsleder Hanne Skoe Cederkvist er nytt medlem i forskergruppen for familie-, barne-, arve- og personrett.
Professor Anna Nylund er nytt medlem i forskergruppen for familie-, barne-, arve- og personrett.
The latest addition to our Researh Group is PhD candidate Lucie Ducarre.
Forskergruppens medlemmer Thomas Eeg og Asbjørn Strandbakken er med på å skrive lovkommentarer til lovdata. Lovkommentarene skal være en integrert del av plattformen på Lovdata Pro, og er et samarbeid med Karnov Group Norway.
Matias von der Lippe Sjursæther skriver stormaster på fakultetets forskerlinje, og er ansatt som vitenskapelig assistent tilknyttet forskergruppen for arve-, familie-, barne- og personrett for studieåret 2020/2021.
Professor Thomas Eeg har bidratt til NRK serien "Ukjent arving" som har premiere på NRK torsdag 12. november klokken 20:00. Sak fra På Høyden.
Professor Thomas Eeg ved Det juridiske fakultet, UiB, har nylig bidratt I to omfattende publikasjoner innen arverett. Publikasjonene er er et viktig bidrag til fagfeltet både nasjonalt og internasjonalt.