Hjem
Geofysikk

Hvorfor studere geofysikk?

Geofysikk er et spennende fagfelt med mange relevante yrkesveier!

Jordskjelvskade
Kunnskap om geofarer er svært viktig i geofysikkfaget
Foto/ill.:
Kuvvet Atakan, UiB

Hovedinnhold

Hva er geofysikk?

Geofysikk er læren om jordens fysikk og inkluderer studier av jordens oppbygning ved bruk av matematiske og fysiske metoder. Dette omfatter alt fra å forstå de mikroskopiske egenskapene til mineraler og bergarter til en forståelse av globale prosesser som jordskjelv og klima. Geofysikk som fagfelt har hatt en stor betydning for å øke vår kunnskap om jordens egenskaper og de fysiske prosessene som driver planeten vår.

Her på Institutt for geovitenskap fokuserer forskergruppen i geofysikk primært på de prosessene som finner sted i jorden og på jordens overflate. Ved Geofysisk Institutt fokuseres det mer på prosessene og egenskapene til atmosfæren og havet.

En hyppig anvendt metode som brukes innenfor geofysikk, og som har vært banebrytende for å kartlegge jorden under føttene våre, er såkalt seismisk datainnsamling. Seismikk baserer seg på det samme prinsippet som medisinsk ultralyd ved at man sender trykkbølger inn i jorden. Disse bølgene reflekteres så tilbake fra grensene mellom geologiske lag innover i jorden. Mottakere på jordens overflate registrerer de reflekterte bølgene, og vi får et bilde av hvordan jorden ser ut under føttene våre.

I tillegg til seismiske datainnsamling bruker geofysikere også forskjellige gravimetriske, elektriske, elektromagnetiske og magnetiske metoder til å kartlegge og forstå jordens oppbygging. Jordskjelvbølger brukes også til å gi oss økt kunnskap om hvordan kloden er bygget opp i sin helhet. Etter at strukturer i undergrunnen er kartlagt ved avbildningsmetoder, kan geofysikere beskrive prosessene som formet disse strukturene gjennom anvendelse av matematiske og numeriske modeller.

Hvorfor er geofysikk viktig?

I dag brukes geofysiske metoder til:

 • Kartlegging av store geologiske områder for å øke vår kunnskap om jordens oppbygging
 • Leting og utvinning av ressurser som hydrokarboner, mineraler og grunnvann
 • Kartlegging av potensielle CO2 deponi i undergrunnen
 • Overvåking av injeksjon av CO2 i reservoarer under havbunnen
 • Kartlegging av de øverste meterne av jordskorpen i forbindelse med utbygging av traseer til tuneller, samt plassering av vindmøller og rørledninger/kabler på havbunnen
 • Vurdering av risiko for geofarer som jordskjelv, tsunamier og skred
 • Kartlegging av konsekvensene global oppvarming vil ha for opptining av landområdene i Arktis
 • Arkeologiske undersøkelser

I fremtiden vil utviklingen og anvendelse av geofysiske metoder blir stadig mer relevant. Risikoen for vannmangel flere steder på jorden medfører blant annet at vi har behov for å finne flere grunnvannskilder. Klimaendringer bidrar videre til økt risiko for smelting av permafrost i Arktiske områder, og geofysiske metoder anvendes til kartlegging og overvåking av smeltingen. Den stadige befolkningsøkningen medfører også et kontinuerlig behov for anvendelse av geofysiske metoder til å finne og utvikle naturressurser for å opprettholde en bærekraftig økonomi. Befolkningsveksten gjør oss også mer sårbar for naturkatastrofer som jordskjelv og tsunamier grunnet høyere befolkningstetthet i utsatte områder. Kunnskap om naturkatastrofer og hvordan vi kan ruste oss bedre mot disse vil derfor også være et svært viktig fagfelt i fremtiden.  

Hva lærer du ved å studere geofysikk?

Ved å studere geofysikk får du en sterk realfaglig kompetanse innenfor fysikk, matematikk, geofag og programmering. Alle studenter får tidlig i studieprogrammet en generell bakgrunn innenfor disse fagområdene. Senere i studieprogrammet vil man som student kunne velge mellom flere fordypningsområder. Dette inkluderer:

 • Innsamling og analyse av geofysiske data
 • Teoretisk metodeutvikling
 • Jordskjelvforskning
 • Analyse og forebygging av geofarer

Instituttet har fokus på å anvende metoder og verktøy som er helt i front innenfor geofysiske forskning. Dette inkluderer også maskinlæring som er et veldig spennende informatisk fagfelt relatert til utviklingen av kunstig intelligens.

Videre har instituttet er stort nasjonalt og internasjonalt nettverk. Som student i geofysikk vil du ha mulighet til å reise på utveksling til institusjoner over hele verden. Klikk her for å lese mer om muligheter for utveksling og for å lese om mulige vertsinstitusjoner. I løpet av studieløpet vil det også være flere muligheter til å delta på nasjonale og internasjonale konferanser og seminarer.

Hvor jobber geofysikere?

Geofysikere har bestandig vært ettertraktet på arbeidsmarkedet! Et knippe av de mest vanlige bransjene geofysikere arbeider i inkluderer:

 • Energiselskaper (hydrokarboner, vannkraft, termal, vind)
 • Bergarts- og mineralindustri
 • Forskning (universiteter og forskningsinstitutter)
 • Undervisning (matematikk, fysikk, geofag og informasjonsteknologi i grunnskole og på universitet/høyskole)
 • Entreprenører (kartlegging av grunnforhold for tuneller, broer og andre store konstruksjoner)
 • Offentlig rådgivning/konsulent (forskningsråd, departemenet, kommuner)

Hvis du er interessert i å studere geofysikk, og vil vite mer om hva til har å tilby, ta gjerne kontakt med en av oss! Vi ser frem til å høre fra deg!