Hjem
Geofysikk
Nyhet

GoNorth

Geofysikkgruppen (Rolf Mjelde) har vært involvert i GoNorth. GoNorth (Geosciences in the Northern Arctic) er et norsk geovitenskapelig prosjekt for utforskning av Polhavet. 13 norske institusjoner deltar, og det jobbes med å etablere et bredt internasjonalt samarbeid.

GoNorth
Foto/ill.:
Rolf Mjelde, UiB

Hovedinnhold

GoNorth (Geosciences in the Northern Arctic) er et norsk geovitenskapelig prosjekt for utforskning av Polhavet. 13 norske institusjoner deltar, og det jobbes med å etablere et bredt internasjonalt samarbeid. GoNorth har utviklet et omfattende vitenskapelig program, sentrert rundt 3 arbeidspakker; utviklingen av Svalbards nordkant, havbunnsspredning langs Gakkelryggen og områdets klimahistorie.

I tillegg kommer arbeidspakker for teknologi, oseanografi og biologi. GoNorth har mottatt midler fra Regjeringen for å samle inn data med Kronprins Haakon om Svalbards nordmargin i 2022, og på Gakkelryggen (Kronprins Haakon og Polarstern, AWI) i 2023. Finansieringsmodellen har tre elementer; datainnsamling for ulike direktorater, frie forskningsmidler og industrisamarbeid.