Home
Geophysics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

GoNorth

Geofysikkgruppen (Rolf Mjelde) har vært involvert i GoNorth. GoNorth (Geosciences in the Northern Arctic) er et norsk geovitenskapelig prosjekt for utforskning av Polhavet. 13 norske institusjoner deltar, og det jobbes med å etablere et bredt internasjonalt samarbeid.

GoNorth
Photo:
Rolf Mjelde, UiB

Main content

GoNorth (Geosciences in the Northern Arctic) er et norsk geovitenskapelig prosjekt for utforskning av Polhavet. 13 norske institusjoner deltar, og det jobbes med å etablere et bredt internasjonalt samarbeid. GoNorth har utviklet et omfattende vitenskapelig program, sentrert rundt 3 arbeidspakker; utviklingen av Svalbards nordkant, havbunnsspredning langs Gakkelryggen og områdets klimahistorie.

I tillegg kommer arbeidspakker for teknologi, oseanografi og biologi. GoNorth har mottatt midler fra Regjeringen for å samle inn data med Kronprins Haakon om Svalbards nordmargin i 2022, og på Gakkelryggen (Kronprins Haakon og Polarstern, AWI) i 2023. Finansieringsmodellen har tre elementer; datainnsamling for ulike direktorater, frie forskningsmidler og industrisamarbeid.