Hjem
Forskergruppe for informasjons- og innovasjonsrett

Bergen immaterialrettsforum

Forskergruppen for informasjons- og innovasjonsrett arrangerer med jevne mellomrom Bergen immaterialretts- forum. Forumet er et møtested for mennesker som arbeider med immaterialrett, markedsføringsrett og tilgrensende rettsområder i Bergen og omegn, hvor vi gir faglig påfyll gjennom foredrag og lignende arrangementer. Disse er åpne for alle interesserte.

Lenker uten grenser
Foto/ill.:
Knut Martin Tande

Hovedinnhold

Bergen immaterialrettsforum: «Opphavsrett i konkurs» - nytt tidspunkt 15.5.2019

Etter å ha ligget i dvale siden august i fjor har vi våknet til liv igjen og er klar for bergensvåren.

Denne gangen skal rådgiver Merete Endestad  snakke om «Opphavsrett i konkurs». Merete disputerte i januar i år for ph.d.-graden med avhandlingen «Opphavsrett og konkursbeslag - en formuerettslig analyse av opphavsrettigheter som dekningsobjekt». 

Spørsmålet om i hvilket omfang opphavsretten har gått over til rettighetshaver er avgjørende for om konkursboet kan disponere over rettigheten ved blant annet å overdra den videre til tredjepart, uten først å tre inn i kontrakten med opphaveren. Foredraget vil også ta opp hvorvidt opphaveren kan kreve rettighetene tilbakeført til seg ved konkurs hos rettighetserverver og i hvilken grad opphaver kan begrense boets rett til å disponere over rettigheten ved rettighetserververs konkurs. Problemstillingene belyses blant annet med konkursen i Flimmer Film.

Foredraget finner sted onsdag 8.5.19 kl. 14.15 i seminarrom 2 i 4. etasje i jussbygget på Dragefjellet (JUS-I). Inngang fra Magnus Lagabøtes plass 1 (fremsiden) eller fra Jekteviksbakken 29 (baksiden).

Det vil bli søkt om godskriving av kurset som etterutdanning for advokater.

Om du ønsker å stå på liste for å få melding om fremtidige arrangementer kan du sende e-post til torger.kielland@uib.no.


Tidligere immaterialrettsforum

17.8.2018

Torger Kielland, førsteamanuensis og Knut Martin Tande, førsteamanuensis, UiB

«Ny åndsverklov»

6.6.2018

Morten Smedal Nadheim, Stipendiat, UiO

«Tredje­mannskonflikter i immaterialretten»

8.3.2018

Morten Grandal, Forbrukertilsy­net 

«Markeds­rådets praksis fra 2017»

1.2.2018

Monica Viken, førsteamanuensis, BI i Oslo

«Håndheving av markeds­førings­loven»

6.12.2017

Bjørn Løtveit, Stipendiat, UiT

«Pantsettelse av immaterialrettigheter»