Hjem
Kjemometri og Analytisk kjemi

Vibrasjonsspektroskopi

I laboratoriene for vibrasjonsspektroskopi finnes det spektrometre for Fouriertransformasjons-IR (FTIR), nærinfrarød spektroskopi (NIR og FT-NIR), Raman og synlig-nærinfrarøde (VIS/NIR) målinger.

Hovedinnhold

Spektrometre for vibrasjonsspektroskopi

IR-lab

I laboratoriene for vibrasjonsspektroskopi finnes det spektrometre for Fouriertransformasjons-IR (FTIR), nærinfrarød spektroskopi (NIR og FT-NIR), Raman og synlig-nærinfrarøde (VIS/NIR) målinger. Rom 3070/3E5d

Thermo Nicolet iS5 Laboratorieinstrument med diamantkrystall. Bølgetallsområde 4000-525 cm-1. Dette står på rom 3F1f/kurssal B i 3. etasje. Bruksanvisning :::>

Nicolet Protege 460 FTIR. Laboratorieinstrument med et utall måleceller for transmittans eller reflektansmålinger av prøver i alle faser. Bølgetallsområde 4000-650 cm-1. Bruksanvisning :::>

Perstorp NIRSystems 6500. Fiberoptisk kabel. Kan måle vanndige og andre flytende prøver, filmer, pulver, fast stoff og biologisk materiale. Bølgetallsområde 1100-2500 nm (9090-4000 cm-1)

Ocean Optics USB2000 VIS/NIR. Dette er et mini-instrument som er fullstendig mobilt. Kan puttes i væsken til en bærbar datamaskin og trekker strøm direkte fra dennes USB-port. Dekker deler av det synlige og nærinfrarøde området.

RamanRxn1 Analyzer Med fiberoptiske målesonder kan dette analysere, overvåke og kontrollere kjemiske prosesser. Håndterer vanndige og andre flytende prøver, filmer, pulver, fast stoff og biologisk materiale. Kan måle uten fysisk kontakt med prøve. Dekker området fra 3800-0 cm-1

Spectrum One NTS FT-NIR Near infrared reflectance accessory (NIRA) for diffus reflektansmålinger av  faste stoff, væsker og pulver. Bølgetallsområde : 14700-2000 (NIRA 14300-4000) cm-1

Spectrum One FT-IR  Laboratorieinstrument  til tradisjonelle transmitansmålinger med dertil hørende prøveprepareringsteknikker, KBr-brikke og opprøring i nujol. Bølgetallsområde 4000-400 cm-1.

Nicolet iS50R IR/FIR med et utall måleceller for transmittans eller reflektansmålinger av prøver i alle faser. Bølgetallsområde 5000-50 cm-1. Innebygget ATR modul; 5000-80 cm-1, MCT-A detektor; 11,700-600 cm-1, FIR detektor 1800-50 cm-1. Høy oppløsning.

Filoverføring er et eget kapittel. Les det her :::>

Spektroskopiprogrammer 

Omnic Har UiB spandert PC på deg, kontakter du IT-avdeling via bs.uib.no og ber om å få OMNIC installert hos deg. Du kan også gjøre det selv slik; Klikk "Start/Windows-knappen" og skriv inn "Software Center" i søkefeltet.

Spectragryph = Spektroskopiprogram for windowsmaskiner, gratis det også.