Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
Nyhet

Størst gjennomslag på arktisk forskning i Norge

Den arktiske forskningen ved UiB har størst gjennomslag internasjonalt blandt de norske Universitetene. Universitetet er det syvende mest siterte i verden, viser en ny undersøkelse.

Skuter i Arktis
Foto/ill.:
Kim E. Andreassen

Hovedinnhold