Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
National Geographic artikkel

Klima forskere tar sediment prøver fra innsjø på Svalbard

“Vi har prøvd å ta oss frem til innsjøen Ringgåsvatnet i fem år, men været har hindret oss fra å samle inn prøver, sier Jostein Bakke”

Jostein Bakke
Foto/ill.:
John Wendle

Hovedinnhold

“Vi har prøvd å ta oss frem til innsjøen Ringgåsvatnet i fem år, men været har hindret oss fra å samle inn prøver, sier Jostein Bakke”

Endelig lykkes de (Jostein Bakke, Eivind W.N.Støren, Torgeir Røthe og Willem van der Bilt) og nå har National Geographic skrevet artikkel om bragden.

Les mer her.