Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
ICE2ICE Kick-Off Meeting in Copenhagen

ICE2ICE Kick-Off Meeting in Copenhagen

ICE2ICE oppstartsmøte i København. Akkompagnert av musikk og en kort promoteringsvideo fikk ERC Synergi-prosjektet «Ice2ice» en fantastisk start 15. september –møtet innledet et arbeidsseminar i København 15.-17. september.

Ice2Ice kick-off meeting in Copenhagen
ICE2ICE Kick-Off Meeting in Copenhagen Accompanied by music and a short promotional movie, the ERC Synergy project ‘ice2ice’ got off to a splendid start September 15 – heading off the Kick-off workshop in Copenhagen September 15–17.
Foto/ill.:
Erik Sandquist

Hovedinnhold

Akkompagnert av musikk og en kort promoteringsvideo fikk ERC Synergi-prosjektet «Ice2ice» en fantastisk start 15. september –møtet innledet et arbeidsseminar i København 15.-17. september.
Blant de 78 deltakerne var VIP’er fra alle de fire samarbeidende institusjonene og representanter fra ERCs hovedkontor i Brüssel. Arrangementet fant sted i historiske omgivelser i Carlsberg bryggeri, i huset som ble gitt til Niels Bohr som æresbygning.  Med innlegg fra samarbeidspartnerne og foredrag som skisserte utfordringene, ble rammen satt for et spennende og veldig ambisiøst prosjekt som tar sikte på å gi oss større forståelse for de raske klimaendringene som har vært; fra reaksjonen på innlandsisen på Grønland til brå endringer i hav og havis: og om fremtidig fare for slike hendelser og rask havstigning. Mer enn 20 PhD’er og postdoktorer vil bli rekruttert de neste årene, med mye toveis utvekslingsbesøk mellom Bergen og København. Forvent å se mange nye kollegaer her i årene som kommer.
Her kan du se promoteringsvideoen for prosjektet. Flere bilder kan ses på Facebook.