Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

Marta Zygmuntowska skal styrke kontakten mellom GEO forskere og studenter, og Universitetsbiblioteket.
Meckler begynner ved Institutt for geovitenskap (GEO), 1.mars, 2015. I tillegg til ERC-tildelingen, er hun nå også innvilget stipend fra Bergen Forskningsstiftelses Rekrutteringsprogram!
Tiden frem til 2030 kan vli avgjørende, sier professor Eystein Jansen ved Institutt for geovitenskap (GEO) og Bjerknessenteret.
I tirsdag 28.10.14 møtte Helga (Kikki) Flesche Kleiven opp på Stortinget for å ta fatt på oppgaven som rådgivende medlem i Arbeiderpartiets nyetablerte og partinøytrale klimapanel.
Atle Nesje hadde siste veka i august 2014 sitt 33. år med feltkurs i kvartærgeologi på Finse
Kalksteinsgrotter kan gi verdifull informasjon om hvordan klimaet har endret seg flere hundre tusen år tilbake i tid.
ICE2ICE oppstartsmøte i København. Akkompagnert av musikk og en kort promoteringsvideo fikk ERC Synergi-prosjektet «Ice2ice» en fantastisk start 15. september –møtet innledet et arbeidsseminar i København 15.-17. september.
Professor Stein Erik Lauritzen, Institutt for geovitenskap, besøkte Det Polske Vitenskapsakademiet (PAN), i Warszawa
Sjøisen i Arktis og isen på Grønland smelter i stor hastighet. Smeltingen de siste ti årene overgår det klimamodellene har beregnet.
Marcus Landschulze, Institutt for geovitenskap, forsvarte sin avhandling for PhD-graden 30.10.2013
I midten av oktober vart det fyste arbeidsmøtet i det nyleg oppstarta GLANAM-prosjektet halden på Holmavatn, Jæren. Arbeidsmøtet hadde 35 deltakarar frå dei samarbeidande institusjonane.
Trond Kvarven, Institutt for geovitenskap, forsvarte sin avhandling for PhD-graden 23.10.2013.
In mid-September the first annual workshop in the newly started GLANAM-project was held at Holmavatn, Jæren. The workshop had 35 participants from the co-operating institutions.
Heidi Kjennbakken, Institutt for geovitenskap, forsvarte sin avhandling for PhD-graden 29.05.2013.
Nil Irvali forsvarte sin avhandling for PhD-graden torsdag 29. mars 2012.
Fredag 25. november 2011 disputerte Ronghua Wang til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen

Sider