Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima

Nyhetsarkiv for Kvartærgeologi & Paleoklima

Maria Blinova forsvarte sin avhandling for PhD-graden, fredag 18.november 2011.
Audun Libak forsvarte sin avhandling for PhD-graden torsdag 17.november 2011.
Fredag 28. oktober 2011 disputerte Herbjørn P. Heggen til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen
Fredag 21. oktober 2011 disputerte Kristian Vasskog til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen
Alexander Minakov forsvarte sin avhandling for PhD-graden torsdag 29.september 2011
Torsdag 26. mai 2011 disputerte Eivind W. N. Støren til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen
Espen N. Vaular, institutt for kjemi, disputerte for PhD-graden torsdag 26. mai. Vaular har vært tilknyttet det GEO-ledede "Gas hydrates on the Norwegian-Barents Sea-Svalbard margin"-prosjektet (NFR-Petromaks)
Jo Brendryen forsvarte sin avhandling for PhD-graden fredag 07. jaunuar 2011, ved Instiutt for geovitenskap, Univsersitetet i Bergen.
Christine Euler forsvarte sin avhandling for PhD-graden fredag 18. juni 2010, ved Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen.
Fredag 15. januar 2010 disputerte Rannveig Øvrevik Skoglund til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen

Sider