Hjem
LINGCLIM: Klimadebattens språkbruk og tolkninger
Siste nytt

«Responsibility for Climate Change Mitigation: Comparing Politicians and Citizens»

Ph.d.-stipendiat Runa Falck holdt en presentasjon «Responsibility for Climate Change Mitigation: Comparing Politicians and Citizens» på DIGSSCORE sitt tirsdagsseminar, 15. februar 2022.

Runa Falck
Foto/ill.:
Runa Falck

Hovedinnhold

Runa Falck, ph.d.-stipendiat ved Institutt for fremmedspråk og medlem av LINGCLIM forskergruppen, holdt en presentasjon om «Responsibility for Climate Change Mitigation: Comparing Politicians and Citizens» på DIGSSCORE sitt tirsdagsseminar, 15. februar 2022. I foredraget sitt undersøker Falck om det finnes bevis for en «governance trap», dvs. om regjeringer overlater ansvarer til individuer og omvendt, ved å sammenligne hvordan politikere og befolkningen fordeler ansvaret for klimahandlinger. Falck baserer seg på resultater fra spørreundersøkelser gjennomført av Norsk Medborgerpanel og Representantpanelet