Hjem
Mediebruksgruppen
Nylig konferanse

Torgeir Uberg Nærland på ECREA-konferanse

På konferansen presenterte Torgeir Uberg Nærland ferske resultater fra MeCIn-prosjektet.

Hovedinnhold

ECREA er en konferanse som organiseres annethvert år, for europeisk medieeforskning. I år var konferansen i Praha og fra 9.-12. november. Tema for konferansen var: ”Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures”. Les mer om konferansen her.

På konferansen presenterte postdoktor Torgeir foreløpige funn fra datainnsamlingen i MeCIn-prosjektet. Dette var den første konferansepresentasjonen med resultater fra MeCIn-prosjektet. Les om prosjektet her.

I MeCIn-prosjektet så langt har prosjektgruppen gjort intervjuer av nordmenn på tvers av klasse, kjønn, etnisitet og geografisk tilhørighet om deres medie- og kulturbruk.

Om kultursjangres samfunnsrelevans for publikum
Presentasjonen til Torgeir tematiserte hvordan publikum på ulike vis tilskriver kultursjangre, som litteratur, film, tv-serier og så videre, samfunnsrelevans. Presentasjonen fokuserte spesielt på hvordan TV-serier for noen fungerer som inngang til å forstå og reflektere over forhold i samfunnet.

Fra forskningsgruppe for mediebruk og publikumsstudier deltok også Brita Ytre-Arne, Jan Fredrik Hovden, Ida Andersen, Hallvard Moe og Erik Knudsen på konferansen.