Home
Bergen Media Use Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nylig konferanse

Torgeir Uberg Nærland på ECREA-konferanse

På konferansen presenterte Torgeir Uberg Nærland ferske resultater fra MeCIn-prosjektet.

Main content

ECREA er en konferanse som organiseres annethvert år, for europeisk medieeforskning. I år var konferansen i Praha og fra 9.-12. november. Tema for konferansen var: ”Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures”. Les mer om konferansen her.

På konferansen presenterte postdoktor Torgeir foreløpige funn fra datainnsamlingen i MeCIn-prosjektet. Dette var den første konferansepresentasjonen med resultater fra MeCIn-prosjektet. Les om prosjektet her.

I MeCIn-prosjektet så langt har prosjektgruppen gjort intervjuer av nordmenn på tvers av klasse, kjønn, etnisitet og geografisk tilhørighet om deres medie- og kulturbruk.

Om kultursjangres samfunnsrelevans for publikum
Presentasjonen til Torgeir tematiserte hvordan publikum på ulike vis tilskriver kultursjangre, som litteratur, film, tv-serier og så videre, samfunnsrelevans. Presentasjonen fokuserte spesielt på hvordan TV-serier for noen fungerer som inngang til å forstå og reflektere over forhold i samfunnet.

Fra forskningsgruppe for mediebruk og publikumsstudier deltok også Brita Ytre-Arne, Jan Fredrik Hovden, Ida Andersen, Hallvard Moe og Erik Knudsen på konferansen.