Hjem

Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i “stordata’ens tidsalder

Hovedinnhold

Forskningsgruppen bak MeCIn

Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i "stordata'ens tidsalder" er et fireårig forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen, støttet av Norges forskningsråd. Prosjektet studerer medie- og kulturbruk i Norge og skal fram til 2019:

  • Gi ny innsikt i hvordan norske borgere bruker sin informasjonsfrihet på tvers av medier og kulturelle arenaer

  • Gi bedre forståelse for hvorfor noen grupper kobler seg fra offentligheten

  • Tenke nytt om hvordan forholdet mellom borgerne og mediene skal forstås

Prosjektgruppen ledes av Hallvard Moe, som er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Prosjektet er nå avsluttet og denne siden vil ikke oppdateres lenger. 

Nyhet
illustration photo person with smartphone

Prosjekt avsluttet

MeCIn prosjektet er nå avsluttet.

Bok fra MeCIn-prosjektet
Bilde av boken med datamaskin, mobil og avis rundt.

Ny bok om mediebruk og demokrati

Offentlig tilknytning inn, den informerte borger ut.

MeCIn
illustration photo

Hvordan samlet vi inn data?

I MeCIn-prosjektet brukte vi flere ulike metoder og studerte ulike grupper for å forstå deres offentlige tilknytning.

Publikasjoner
Trump election win 2016

Nye publikasjoner fra MeCIn-prosjektet

Ytre-Arne, Moe og Nærland med nye artikler i tidsskriftene European Journal of Communication og Journalism.

Reuters digital news report 2019
Illustrerende bilde

To av tre betaler ikke for nyheter

Likevel er nordmenn på verdenstoppen i å betale for nettnyheter, viser ny undersøkelse.