Hjem

Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i “stordata’ens tidsalder

Forskningsgruppen bak MeCIn

Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i "stordata'ens tidsalder" er et fireårig forskningsprosjekt ved Universitetet i Bergen, støttet av Norges forskningsråd. Prosjektet studerer medie- og kulturbruk i Norge og skal fram til 2019:

  • Gi ny innsikt i hvordan norske borgere bruker sin informasjonsfrihet på tvers av medier og kulturelle arenaer

  • Gi bedre forståelse for hvorfor noen grupper kobler seg fra offentligheten

  • Tenke nytt om hvordan forholdet mellom borgerne og mediene skal forstås

Prosjektgruppen ledes av Hallvard Moe, som er professor i medievitenskap ved Universitetet i Bergen.