Hjem
Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i “stordata’ens tidsalder

Publikasjoner fra MeCIn-prosjektet

I løpet av prosjektperioden publiserer forskergruppa MeCIn og delanalyser i ulike sammenhenger, i tidsskrift og bøker. Her finner du en oversikt.

2018 Brita Ytre-Arne og Hallvard Moe "Approximately Informed, Occasionally Monitorial? Reconsidering Normative Citizen Ideals", International Journal of Press/Politics 23(2) 227-246.

2018 Jan Fredrik Hovden, Hallvard Moe, Lennart Rosenlund og Balder Holm "Brukerperspektiv på NRKs bidrag til mediemangfoldet og innvirkning på andre aktører: En analyse av surveydata for Medietilsynet". Report. Bergen: University of Bergen.

2018 Jan Fredrik Hovden og Hallvard Moe "Automatiserte versus selvrapporterte publikumspraksiser? Metodiske utfordringer med tv-metere og spørreundersøkelser", Norsk medietidsskrift, 28(01): 1-30.

2018 Torgeir Uberg Nærland "Fictional Entertainment and Public Connection: Audiences and the Everyday Use of TV- series", Television & New Media, 00(0): 1-19

2018 Hilde Sakariassen og Hallvard Moe "Bruksmønstre for digitale nyheter. Reuters Institute Digital News Report", Norge 2018: Bergen: Universitetet i Bergen.

2017 Johan Lindell og Jan Fredrik Hovden "Distinctions in the media welfare state: audience fragmentation in post- egalitarian Sweden"Media, Culture & SocietyOnline first.

2017 Torgeir Uberg Nærland "Altogether now? Symbolic recognition, musical media events and the forging of civic bonds among minority youth in Norway"European Journal of Cultural Studies, Online first.

2017 Jan Fredrik Hovden og Hallvard Moe "A sociocultural approach to study public connection across and beyond media: The example of Norway"Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 23(4): 391-408. 

2017 Anders Helgerud "Sjeldenkonsumenter av nyheter: Holdning til nyhetsmedier, medborgerskap og forklaringer på sjeldenkonsum blant unge voksne", Norsk medietidsskrift, 24(2): 1-19.

2017 Hilde Sakariassen, Jan Fredrik Hovden og Hallvard Moe Bruksmønstre for digitale nyheter. Reuters Institute Digital News Report, Norge 2017, delrapport fra MeCIn-prosjektet, juni 2017. Bergen: Universitetet i Bergen.

2017 Hallvard Moe, Kjersti Thorbjørnsrud og Audun Fladmoe "Perceptions of journalistic bias: Party preferences, media trust and attitudes toward immigration", s 109-138 i Arnfinn Midtbøen, Kari Steen-Johnsen og Kjersti Thorbjørnsrud (red.) Boundary Struggles: Contestations of Free Speech in the Public Sphere, Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

2017 Brita Ytre-Arne, Jan Fredrik Hovden, Hallvard Moe, Torgeir Uberg Nærland, Hilde Sakariassen og Ingrid Aarseth Johannessen Mediebruk og offentlig tilknytning, delrapport fra MeCIn-prosjektetet, juni 2017. Bergen: Universitetet i Bergen.

2016 José van Dijck, Thomas Poell og Hallvard Moe (red.) "Rearticulating Audience Engagement: Social Media and Television", spesialnummer av Television & New Media, 17(2).

2016 Hallvard Moe, Thomas Poell og José van Dijck "Rearticulating Audience Engagement: Social Media and Television". Television & New Media, 17(2): 99-107.

2016 Hallvard Moe "Freedom of Information and Divides in the Digital Age. Teletext and Internet Use in Norway", s. 167-180 i Hallvard Moe og Hilde Van den Bulck (red.) Teletext Across Europe: From the Analogue to the Digital Era, Gøteborg: Nordicom.