Hjem
Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i “stordata’ens tidsalder

Presentasjoner av prosjektet og dets deler

I løpet av prosjektperioden presenterer forskergruppa MeCIn og delanalyser i ulike sammenhenger, som konferanser og seminarer. Her finner du en oversikt.

2018 Jan Fredrik Hovden "På sporet av eit kulturelt hamskifte?", Norsk kulturråd, 3. desember. 

2018 Hallvard Moe, Torgeir Uberg Nærland og Jan Fredrik Hovden "Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship", ECREA 2018-Konferanse, Lugano 31.oktober - 3.november

2018 Hallvard Moe, Brita Ytre-Arne og Torgeir Uberg Nærland "Annoying clowning far away, world shattering schock and regained stability: Three phases of Norwegians Audiences' Sense-Making of the 2016 US Presidential election", ECREA 2018-Konferanse, Lugano 31.oktober - 3.november

2018 Jan Fredrik Hovden "Social stratification of media and news use in Norway", ECREA 2018-Konferanse, Lugano 31.oktober - 3.november

2018 Jan Fredrik Hovden "#Metoo - berre for spesielt interesserte? Nokre tal om folks merksemd mot #metoo frå ein surveystudie av den norske befolkninga 22. november - 13. desember 2017", Likestillingskonferansen 2018, 10.april.  

2018 Torgeir Uberg Nærland "Fictional Entertainment and Public Connection: Audiences and the Everyday Use of TV-series", ICA-konferanse, 24-28.mai

2018 Torgeir Uberg Nærland "Enabled by Humor? Minority Youth, Humor and Public Service Broadcasting in Norway – the Case of Black Humor", ICA-konferanse, 24-28.mai

2018 Jan Fredrik Hovden "Increasingly controversial, cultural and political? The Scandinavian Immigration debate in the Press 1970-2016" with Post.doc Hilmar Mjelde, ICA-konferanse, 24-28.mai

2018 Brita Ytre-Arne "Approximately informed, occasionally monitorial? Reconsidering citizen ideals", ICA-konferanse, 24-28. mai.

2018 Hilde Sakariassen "A digital public sphere; just a theory, or perceived reality for users of social media?", ICA-konferanse, 24-28. mai.

2018 Jan Fredrik Hovden sammen med Lennart Rosenlund (UiS) "Endelaus valfridom, tradisjonelle mønster? Mediebruk, offentleg deltaking og sosial klasse", KULMEDIA Konferanse, Litteraturhuset i Oslo, 21. mars. 

2018 Brita Ytre-Arne "Omtrentlig informerte, sporadisk overvåkende? Demokratiske idealer og nyhetsbruk i dagens Norge", KULMEDIA Konferanse, Litteraturhuset i Oslo, 21. mars. 

2017 Hallvard Moe "Media use, culture and public connection: Report from an ongoing Norwegian project", Högre Seminarium, Södertörn Högskola, Stockholm, Sverige, 28. november. 

2017 Brita Ytre-Arne og Hallvard Moe "Approximately informed, occasionally monitorial? Reconsidering citizenship ideals in the age of big data”, paper presentert på ECREA-seksjonene Communication and Democracy, Media Industries and Cultural Production og Digital Democracy sin felles konferanse Critical Perspectives in the Age of Big Data, Stockholm, Sverige, 10.-12. november.  

2017 Torgeir Uberg Nærland "Fictional entertainment and public connection: Audiences and TV-series in Norway", foredrag på PhD-kurset Media, Culture and Participation, Paris, Frankrike, 25.-26. oktober.

2017 Hilde Sakariassen "Why so quiet? Exploring different forms of silence in the digital public sphere", paper presentert på CEDAR-konferansen Audiences 2030, Lisboa, Portugal, 28.-19. september.

2017 Torgeir Uberg Nærland "Audiences and TV-series: Four Functions for Public Connection", paper presentert på CEDAR-konferansen Audiences 2030, Lisboa, Portugal, 28.-19. september.

2017 Hilde Sakariassen "Why so quiet: Exploring self-censorship in and silence in the digital public sphere" paper presentert under NordMedia 2017 conference: Mediated Realities - Global Challenges, Tampere, Finland, 17.-19. august.

2017 Torgeir Uberg Nærland "Expressive culture and public connection: The case of TV-series", paper presentert under NordMedia 2017 conference: Mediated Realities - Global Challenges, Tampere, Finland, 17.-19. august.

2017 Hallvard Moe "En tillitskrise? Oppfatninger om medienøytralitet i den norske befolkningen", presentasjon under konferansen Offentlighetens grenser: Truer utstøting og selvsensur ytringsfriheten?, Oslo, 9. juni.

2017 Jan Fredrik Hovden og Hallvard Moe "A sociocultural approach to study public connection across and beyond media: The example of Norway", poster presentert under International Communication Association sin 67. årlige konferanse, San Diego, USA, 25.-30. mai.

2017 Hallvard Moe og Brita Ytre-Arne "Approximately Informed, Occasionally Monitorial? Reconsidering Normative Ideals for informed citizens in the 'Age of Big Data'", paper presentert under ICA-pre-konferansen Normative Theories in Communication Research, San Diego, USA, 25. mai.

2016 Torgeir Uberg Nærland "Expressive culture and public connection across socio cultural difference", paper presentert på den 6. European Communication Conference (ECREA), Praha, Tjekkia, 9.-11. november.

2016 Hallvard Moe og Brita Ytre-Arne "Exercising and experiencing freedom of information: Media diaries in the exploration of public connection", paper presentert på den 6. European Communication Conference (ECREA), Praha, Tjekkia, 9.-11. november.

2016 Hallvard Moe "Endringer i mediebruk og betydningen for offentligheten", innlegg på KULMEDIA-konferanse under Forskningsdagene, Oslo, 26. september

2016 Torgeir Uberg Nærland "Recognition Through Reception: Hip Hop Music and the Forging of Civic Bonds Among Minority Youth in Norway", paper presentert under International Communication Association sin 66. årlige konferanse, Fukuoka, Japan, 9.-13. juni.

2016 Hallvard Moe ”Neither Informed, nor Monitorial? Conceptualizing Citizens in the Digital Age”, keynote-foredrag under KULMEDIA-seminar, Bergen, 3. mars.

2016 Jan Fredrik Hovden, Hallvard Moe og Torgeir Uberg Nærland ”Media, Culture and Public Connection: Freedom of Information in the ’Age of Big Data’ – a presentation of the project”, presentasjon under KULMEDIA-seminar, Bergen, 4. mars.

2016 Hallvard Moe ”Media, Culture and Public Connection: Freedom of Information in the ’Age of Big Data’ – a presentation of the project”, presentasjon på forskergruppeseminar, Roskilde Universitet, 27. mars.

Er du interessert i mer info om noen av presentasjonene? Kontakt forfatterne eller prosjektleder Hallvard Moe.