Hjem
Mediebruk, kultur og offentlig tilknytning: Informasjonsfrihet i “stordata’ens tidsalder

Presentasjoner av prosjektet og dets deler

I løpet av prosjektperioden presenterer forskergruppa MeCIn og delanalyser i ulike sammenhenger, som konferanser og seminarer. Her finner du en oversikt.

Hovedinnhold

2019:

Tine Ustad Figenschou. "Audiences in an age of media mistrust and alternative media". XI International Conference of Online Journalism; 2019-11-11 - 2019-11-12

Hallvard Moe. "Svikter tilliten til mediene?". Lansering av Reuters Digital News Report 2019; 2019-06-12 - 2019-06-12

Hallvard Moe og Brita Ytre-Arne. "Folk theories of algorithms". NordMedia; 2019-08-21 - 2019-08-23

Jan Fredrik Hovden. "Political publics, political participation and social class: A multiple factor analysis". ICA; 2019-05-23 - 2019-05-27

Jan Fredrik Hovden. "Political publics, political participation and social class: A multiple factor analysis". NordMedia; 2019-08-21 - 2019-08-23

Torgeir Uberg Nærland. "From pleasure to politics: five functions of TV-series for public connection". ICA; 2019-05-23 - 2019-05-27

Torgeir Uberg Nærland. "Mediated (Mis)Recognition and the Formation of Populist Identities". Mediated Recognition: Identity, Justice and Activism; 2019-05-24 - 2019-05-24

Torgeir Uberg Nærland. "Mediated Recognition, Populism and Identity". ICA; 2019-05-23 - 2019-05-27

Torgeir Uberg Nærland. "Mediebruk, kulturbruk og frakobling". Foresight workshop: Sosial og kulturell ulikhet i mediebruk; 2019-10-10 - 2019-10-10

Torgeir Uberg Nærland. "TV-serier og medborgerskap". Seminar om mediebruk; 2019-05-10 - 2019-05-10

Torgeir Uberg Nærland, Jan Fredrik Hovden, Hallvard Moe og Brita Ytre-Arne. "Manifest, Everyday and Deep Orientation: Public Connection across and beyond Journalistic Media". ICA; 2019-05-23 - 2019-05-27

Kjersti Thorbjørnsrud. "Tilliten til den politiske journalistikken under press". Debatt Stortingets Presselosje; 2019-04-24 - 2019-04-24

Kjersti Thorbjørnsrud og Tine Ustad Figenschou. "Alarmed citizens: Immigration, mistrust and alternative media". NordMedia; 2019-08-21 - 2019-08-23

Brita Ytre-Arne. "The public sphere as seen from everyday life". NordMedia; 2019-08-21 - 2019-08-23

2018:

Brita Ytre-Arne "Omtrentlig informerte, sporadisk overvåkende? Demokratiske idealer og nyhetsbruk i dagens Norge", KULMEDIA Konferanse, Litteraturhuset i Oslo, 21. mars.

Brita Ytre-Arne "Approximately informed, occasionally monitorial? Reconsidering citizen ideals", ICA-konferanse, 24-28. mai.

Hallvard Moe. "Hvilke medier har vi tillit til?". Lansering av Reuters Institute Digital News Report og debatt om medietillit; 2018-06-18

Hallvard Moe. Rundebordskonferanse på ECC ARS pre-konferanse "Audiences, datafication and the everyday". 2018-10-31 - 2018-10-31

Hallvard Moe, Torgeir Uberg Nærland og Jan Fredrik Hovden "Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship", ECREA 2018-Konferanse, Lugano 31.oktober - 3.november

Hallvard Moe, Brita Ytre-Arne og Torgeir Uberg Nærland "Annoying clowning far away, world shattering schock and regained stability: Three phases of Norwegians Audiences' Sense-Making of the 2016 US Presidential election", ECREA 2018-Konferanse, Lugano 31.oktober - 3.november

Hilde Sakariassen "A digital public sphere; just a theory, or perceived reality for users of social media?", ICA-konferanse, 24-28. mai.

Jan Fredrik Hovden "På sporet av eit kulturelt hamskifte?", Norsk kulturråd, 3. desember.

Jan Fredrik Hovden "Social stratification of media and news use in Norway", ECREA 2018-Konferanse, Lugano 31.oktober - 3.november

Jan Fredrik Hovden "#Metoo - berre for spesielt interesserte? Nokre tal om folks merksemd mot #metoo frå ein surveystudie av den norske befolkninga 22. november - 13. desember 2017", Likestillingskonferansen 2018, 10.april.  

Jan Fredrik Hovden og Lennart Rosenlund. "The uses of media". Rising Inequelities III; 2018-10-03 - 2018-10-05

Jan Fredrik Hovden sammen med Lennart Rosenlund (UiS) "Endelaus valfridom, tradisjonelle mønster? Mediebruk, offentleg deltaking og sosial klasse", KULMEDIA Konferanse, Litteraturhuset i Oslo, 21. mars. 

Torgeir Uberg Nærland "Enabled by Humor? Minority Youth, Humor and Public Service Broadcasting in Norway – the Case of Black Humor", ICA-konferanse, 24-28.mai

Torgeir Uberg Nærland. "Enabling Cultural Policies?". International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR 2018); 2018-08-21 - 2018-08-25

Torgeir Uberg Nærland. "Enabling Cultural Policies: Culture and Capabilities". ECREA; 2018-10-30 - 2018-11-03

Torgeir Uberg Nærland. "Har punk noen politisk betydning?". Musikk og samfunnskritikk: Pønk; 2018-11-13 - 2018-11-13

Torgeir Uberg Nærland. "TV-series and public connection. Seminar om kjønn og mediebruk"; 2018-09-20 - 2018-09-20

Torgeir Uberg Nærland, Jan Fredrik Hovden, Hallvard Moe. "Enabling Cultural Policies? Culture, Capabilities and Citizenship". 10th International Conference on Cultural Policy Research (ICCPR2018); 2018-08-21 - 2018-08-25

Torgeir Uberg Nærland "Fictional Entertainment and Public Connection: Audiences and the Everyday Use of TV-series", ICA-konferanse, 24-28.mai

2017:

Brita Ytre-Arne og Hallvard Moe "Approximately informed, occasionally monitorial? Reconsidering citizenship ideals in the age of big data”, paper presentert på ECREA-seksjonene Communication and Democracy, Media Industries and Cultural Production og Digital Democracy sin felles konferanse Critical Perspectives in the Age of Big Data, Stockholm, Sverige, 10.-12. november.

Hallvard Moe. "Emnet MEVI1371: Nyhetsbruk, nettmedier og demokrati". Masterprogram Medievitenskap Høst 2017; 2017-09-01 - 2017-12-15

Hallvard Moe "En tillitskrise? Oppfatninger om medienøytralitet i den norske befolkningen", presentasjon under konferansen Offentlighetens grenser: Truer utstøting og selvsensur ytringsfriheten?, Oslo, 9. juni.

Hallvard Moe "Media use, culture and public connection: Report from an ongoing Norwegian project", Högre Seminarium, Södertörn Högskola, Stockholm, Sverige, 28. november.

Hallvard Moe og Brita Ytre-Arne "Approximately Informed, Occasionally Monitorial? Reconsidering Normative Ideals for informed citizens in the 'Age of Big Data'", paper presentert under ICA-pre-konferansen Normative Theories in Communication Research, San Diego, USA, 25. mai.

Hilde Sakariassen "Why so quiet? Exploring different forms of silence in the digital public sphere", paper presentert på CEDAR-konferansen Audiences 2030, Lisboa, Portugal, 28.-19. september.

Hilde Sakariassen "Why so quiet: Exploring self-censorship in and silence in the digital public sphere" paper presentert under NordMedia 2017 conference: Mediated Realities - Global Challenges, Tampere, Finland, 17.-19. august.

Jan Fredrik Hovden og Hallvard Moe "A sociocultural approach to study public connection across and beyond media: The example of Norway", poster presentert under International Communication Association sin 67. årlige konferanse, San Diego, USA, 25.-30. mai.

Torgeir Uberg Nærland "Audiences, expressive culture and public connection: The case of TV-series", paper presentert under NordMedia 2017 conference: Mediated Realities - Global Challenges, Tampere, Finland, 17.-19. august.

Torgeir Uberg Nærland "Fictional entertainment and public connection: Audiences and TV-series in Norway", foredrag på PhD-kurset Media, Culture and Participation, Paris, Frankrike, 25.-26. oktober.

Torgeir Uberg Nærland "Audiences and TV-series: Four Functions for Public Connection", paper presentert på CEDAR-konferansen Audiences 2030, Lisboa, Portugal, 28.-19. september.

2016:

Hallvard Moe og Brita Ytre-Arne "Exercising and experiencing freedom of information: Media diaries in the exploration of public connection", paper presentert på den 6. European Communication Conference (ECREA), Praha, Tjekkia, 9.-11. november.

Hallvard Moe "Endringer i mediebruk og betydningen for offentligheten", innlegg på KULMEDIA-konferanse under Forskningsdagene, Oslo, 26. september

Hallvard Moe ”Neither Informed, nor Monitorial? Conceptualizing Citizens in the Digital Age”, keynote-foredrag under KULMEDIA-seminar, Bergen, 3. mars.

Hallvard Moe ”Media, Culture and Public Connection: Freedom of Information in the ’Age of Big Data’ – a presentation of the project”, presentasjon på forskergruppeseminar, Roskilde Universitet, 27. mars.

Jan Fredrik Hovden, Hallvard Moe og Torgeir Uberg Nærland ”Media, Culture and Public Connection: Freedom of Information in the ’Age of Big Data’ – a presentation of the project”, presentasjon under KULMEDIA-seminar, Bergen, 4. mars.

Torgeir Uberg Nærland "Recognition Through Reception: Hip Hop Music and the Forging of Civic Bonds Among Minority Youth in Norway", paper presentert under International Communication Association sin 66. årlige konferanse, Fukuoka, Japan, 9.-13. juni.

Torgeir Uberg Nærland "Expressive culture and public connection across socio cultural difference", paper presentert på den 6. European Communication Conference (ECREA), Praha, Tjekkia, 9.-11. november.

 

Er du interessert i mer info om noen av presentasjonene? Kontakt forfatterne eller prosjektleder Hallvard Moe.